Daně 2001 (2.díl)

Tento článek volně navazuje na povídání z minulého čísla, kde jsme rozebrali výpočet daňové povinnosti paušálními či skutečnými výdaji, dotkli jsme se odpisů a leasingu. Dnes budeme pokračovat automobilem v daních a vyplníme daňové přiznání.

Automobil se může stát součástí vašeho obchodního majetku, nebo si můžete užívat cestovní náhrady.

Zařadíte-li auto do majetku (skupina 1), počítáte odpisy podle odpisových pravidel nastíněných v minulém článku. Do výdajů pak ještě náleží všechny opravy, pojištění, benzín apod. (předpokládám, že ho používáte jenom na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jinak je nutné odpisy odpovídajícím způsobem krátit). Píšete knihu jízd, abyste prokázali svou spotřebu pohonných hmot. Musíte se zaregistrovat k silniční dani a podávat do 31. 1. daňové přiznání k této dani. A samozřejmě ji i platit - je to pro vás při zaplacení daňový výdaj.

Druhou možností je uplatňování tzv. cestovních náhrad. V tomto případě si dáváte do výdajů částku za opotřebení auta na jeden kilometr (za rok 2001 to činí 3,30) a částku za spotřebované pohonné hmoty. Tu vypočtete podle průměrné spotřeby v technickém průkaze a ceny nakoupených pohonných hmot. Většinou podnikatelé poztrácejí doklady o nákupu benzínu či nafty, a tak zákon umožňuje použít průměrné ceny pohonných hmot vyhlášené Ministerstvem financí.

 

Tabulka 1

(průměrné ceny pohonných hmot za rok 2001 vyhlášené MF - Pokyn D-230)

Benzin Speciál BA-91 26,84 Kč

Benzin Natural BA-95 27,23 Kč

Benzin Super plus (Natural) BA-98 30,75 Kč

Benzin Normál (Natural) BA-91 27,00 Kč

Nafta motorová 23,96 Kč

Bionafta 20,55 Kč

 

Samozřejmě si vedete knihu jízd, kde si sčítáte pro podnikání najeté kilometry, a platíte silniční daň (pro vaši informaci je to 2 až 3 tisíce korun).

 

Příklad 1

Spotřeba 7,4 litru na 100 km, benzin Natural BA-95, ujeto pro podnikání 10 000 km

Průměrná spotřeba na 1 km: 0,074 litru

Náhrada za pohonné hmoty na 1 km: 0,074 x 26,84 = 1,98616

Celková náhrada za 1 km: 1,91586 + 3,30 = 5,28616

Cestovní náhrady za rok 2001: 52 861,60 Kč

 

V tomto příkladě poplatník zaplatil na silniční dani 1800,- a na dani z příjmů ušetřil řádově 8000,-, a to neberu v úvahu zdravotní a sociální pojištění.

 

Nyní vás čeká vyplnění oblíbeného růžovoučkého papíru - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B vzor č. 8. Vzhledem k tomu, že se změnilo, uvádím příklad jeho vyplnění. Použiji poplatníka z minulého čísla, který se rozhodl vést účetnictví a výdaje uplatňovat ve skutečné výši. Pro snadnější orientaci si nejprve zrekapitulujeme příklad 4 z minulého článku. Jak spočítat odpisy, daň a kde vzít odečitatelné položky si přečtěte tamtéž.

 

Příjmy 210 000,-

Kombo -15 000,-zařadit do majetku

Efekt -12 000,-zařadit do majetku

Počítač (-60 000,-) zařadit do majetku,

bude se odepisovat

Drobné nákupy -13 000,-vše do 3000,-

Odpis počítače dle zákona -15 000,-1/4 pořizovací ceny

Zaplacené zdrav. a soc. pojišt. -20 000,-zanesené v účetnictví

Odečet za poplatníka -38 040,- vždy celá částka

Děti -41 160,-12 + 9 měsíců

Manželka -21 720,-12 měsíců

Studium -11 400,-12 měsíců

Darování krve -2000,-nutno vlastnit potvrzení

10% pořizovací ceny počítače -6000,-§ 34 odst. 3 zákona

 

Ofocený příklad kompletně vyplněného daňového přiznání najdete v březnovém čísle časopisu Muzikus

Petr Pištora, ANIMAKONT, s. r. o.

Psáno pro časopis Muzikus
Tagy