Kurzy zvukové techniky XXXI - důležité rady a praktické postřehy pro práci v hudebním studiu, komunikační systémy ve studiu

Kurzy zvukové techniky XXXI - důležité rady a praktické postřehy pro práci v hudebním studiu, komunikační systémy ve studiu
Kurzy zvukové techniky XXXI - důležité rady a praktické postřehy pro práci v hudebním studiu, komunikační systémy ve studiu

„Bez spojení není velení!“ říkávalo se na vojně, ale bez dobré komunikace to je složité i v tom nejlépe vybaveném studiu. V době, kdy si ještě nikdo nedovedl představit nahrávání bez analogového mixážního pultu, byly komunikační obvody jeho samozřejmou součástí. Dorozumívací mikrofon bylo možné navolit do několika různých signálových tras včetně auxů a někde se dokonce nabízela možnost zaznamenat si příslušné poznámky od zvukaře či hudebního režiséra přímo do zvukové stopy magnetofonu (aach, kde jsou ty časy...). Mikrofon pro komunikaci byl buď zabudován přímo v pultu a nebo se zasouval do portu XLR (model s husím krkem). Tlačítko na pultu zvané Talkback bylo vždy řešené tak, že ho bylo nutné podržet po dobu, kdy jste hovořili, přičemž v hlavních monitorech (ve sluchátkách interpretů) se zatlumil poslech (trimrem nebo potenciometrem bývá nastavitelné o kolik), aby nedocházelo ke zpětné vazbě.

 

Jedním z nejlépe komunikačně vybavených pracovišť bývala vždy rozhlasová studia, kde se dalo často vybírat z pestré nabídky studiových lokalit. Samozřejmou součástí komunikačních obvodů jsou zde nejen tlumicí obvody hlasitých poslechů v režiích či jinde, ale i různé blokovací obvody, které například nedovolí promluvit z režie do hlasitého poslechu v hlasatelně v době, kdy svítí červená (on air), zatímco komunikace do sluchátek funguje neustále. K běžným komunikačním trasám mixážního stolu patří nejen studiové prostory za skleněným průhledem, ale také plenér, produkční pracoviště, přípravny herců, telefonní ústředna či další studiové lokality. V rozhlasových režiích bývalo často k dispozici i více komunikačních mikrofonů a komunikace fungovala většinou oboustranně, tzn. i nazpět ze studia do režie (Listenback je dnes často opomíjená záležitost). Dlužno ale dodat, že za časů vlády jedné strany bývaly komunikační obvody na rozhlasových pracovištích někdy jediným zařízením, které fungovalo bez problémů.

 

Situace s komunikací ve studiu se podstatně zkomplikovala s příchodem DAW. Komunikační obvody totiž nebývají součástí interních ani externích zvukových karet a v situacích, kdy se ve studiu nevyužívá běžný analogový nebo digitální mixážní pult, je prakticky jedinou možností využít nějaký volný mikrofonní vstup a nebo řešit komunikaci nezávisle jako samostatný systém (obdoba rozhlasových provozů).

Zdá se však, že někteří výrobci současných hardware pro DAW si již konečně uvědomují, že v hudebních studiích se nejen nahrává, ale také komunikuje. Například softwarový mixer pro přímý monitoring (bez latence) dodávaný k MOTU 8pre (CueMix) nabízí Talkback i Listenback, škoda, že tím přijdete o dva vstupní mikrofonní kanály z osmi a komunikaci provádíte myší na displeji, což není z hlediska obsluhy nejvýhodnější. Což takhle nabídnout menším hudebním studiím jednoduchý komunikační MIDI systém pro režii i studio, který je obdobou „remote“ kontrolérů pro DAW, například ve stolním provedení do režie a s uchycením na mikrofonní stojan ve studiu? Miniaturní dorozumívací mikrofon, tlačítko jako jednoduchý MIDI kontrolér zapojený do DAW, který odblokuje Mute a přitlumí poslech v navolených trasách - na většině MIDI kontrolérů to nakonfigurovat půjde, ale pořizovat si je jen kvůli dorozumívání!?

 

Příště: Co lze vyčíst ze signálové křivky

Psáno pro časopis Muzikus