Rockfest Dobříš 2003

Rockfest Dobříš 2003
Rockfest Dobříš 2003

Základní umělecká škola v Dobříši vyhlašuje 9. ročník soutěže rockových kapel Rockfest Dobříš 03. Podmínky stanovené k přihlášení do soutěže:

Spolu s přihláškou (formát není stanoven) zašlete demosnímek s 15 až 20 minutami hudby na kazetě nebo CD. K nahrávce doložte texty písní (v případě anglických jejich české překlady).

Na přihlášce uveďte tyto údaje:

1) Název kapely

2) Jmenný seznam členů včetně nástrojů, na který v kapele hrají

3) Kontakt na vedoucího souboru (adresa, telefon, e-mail, atd.)

4) Stručná charakteristika kapely (historie, styl hudby, plány do budoucna, případně úspěchy, kterých kapela již dosáhla atd.)

Přihlášky a demosnímky zasílejte na adresu: Základní umělecká škola, Mírové náměstí 69, 263 01 - Dobříš. Tel., fax: 318520658, mobil: 603826589

Termín uzávěrky přihlášek je 30. 6. 2003

Finálový koncert 9. ročníku dobříšského Rockfestu se uskuteční dne 18. 10. 2003 v Kulturním domě v Dobříši.

V hodnotící porotě zasednou odborníci v této oblasti a to jak hudebníci, tak publicisté, kteří se touto hudbou zabývají (Michal Pavlíček, Milan Broum, Vladimír Švanda, Jaroslav Špulák, Jaroslav Hudec, Ondřej Konrád, případně další). Do finálové soutěže bude vybráno 13 až 14 souborů. O výsledku výběrového řízení budou všichni přihlášení písemně informováni. Účast ve finálové soutěži si hradí účastníci sami. Pořadatel zajistí sál, zvukovou aparaturu (P. A.), pódiovou aparaturu včetně bicích, odbornou porotu, občerstvení pro účinkující, ceny pro vítěze atd.

Vítězná kapela obdrží dobříšského "Oskara" a další ocenění bude záviset na průběhu a na možnostech pořadatelů v dané chvíli (finanční ocenění, materiální, zajištění publicity pro oceněné kapely atd.)

Za pořadatele

Jan Voděra, ředitel ZUŠ Dobříš

Psáno pro časopis Muzikus