Seri(ál)ová MIDI komunikace XXVII - RPN (registrované číslo parametrů)

V minulém díle jsme se věnovali neregistrovaným číslům parametrů (NRPN). Dnes se podíváme na obdobný případ - registrovaná čísla parametrů (RPN).

 

Zásadní rozdíl mezi NRPN a RPN je v tom, že RPN určují splečnosti MMA a AMEI (dříve JMSC) a tyto parametry jsou pro všechny výrobce stejné. Zařízení, které umí vysílat/přijímat RPN, musí tedy těmito parametry ovládat právě níže popsané parametry. Nic jiného. Jedná se opět o další snahu standardizace a sjednocení parametrů mezi různými výrobci, což uživateli nabízí kompatibilitu mezi různými nástroji a možnost lepší předvídatelnosti při programování MIDI skladeb. Příjem funkce RPN by měl být nástrojem zaručen. Nicméně pokud nástroj informaci RPN nerozumí, měl by ji ignorovat, stejně jako všechny ostatní zprávy, kterým nerozumí.

 

Registrovaná čísla parametrů se vysílají, stejně jako NRPN, pomocí dvou MIDI kontrolérů (101 - RPN LSB a 102 - RPN MSB) a hodnota parametru se nastavuje stejnými dvěma MIDI kontroléry jako u NRPN, tedy 6 - Data Entry MSB a 38 - Data Entry LSB. Nastává zde tedy stejný problém jako u vysílání funkcí NRPN. Vzhledem k tomu, že nejdříve volíme funkci a pak jiným MIDI kontrolérem, který je pro všechny funkce shodný, nastavujeme hodnotu, je nutné při kontinuálních změnách většího počtu funkcí zároveň vždy vyslat nejdříve funkci (kontroléry RPN) a pak hodnotu (kontroléry Data Entry). Tak je vysílán poměrně velký počet MIDI událostí. Navíc jsou Data Entry kontroléry naprosto stejné jako ty, které se používají pro NRPN, takže v tom může být trošku chaos. Je třeba být obezřetný a pečlivě kontrolovat, parametry které funkce (RPN nebo NRPN) pomocí kontrolérů Data Entry (6 a 38) aktuálně nastavujeme.

 

Nicméně je fakt, že RPN jsou takové funkce, které se obvykle nastaví pouze jednou na začátku skladby a pak zůstávají po celou dobu znění skladby neměnné.

 

Jedná se o následující funkce:

Rozsah ohýbání tónu (Pitch Bend Sensitivity) se nastavuje pomocí funkce RPN, kdy MSB (kontrolér 101) má hodnotu 00 a LSB (kontrolér 100) má také hodnotu 00. Samotný rozsah se nastavuje, jak jinak, pomocí kontroléru 6 (MSB), který může mít hodnoty 40 až 88 a kontroléru 38 (LSB), který může mít hodnoty 0 až 127. Rozsah ohýbání tónů tak může být nastaven od 0 (tedy při pohnutí kolečkem pro Pitch Bend) se výška tónu vůbec nezmění, až po maximální hodnotu, kdy po otočení kolečka na maximální/minimální hodnotu, bude příslušný tón o 24 půltónu (tedy 2 oktávy) výš nebo níž. Kromě rozsahu se tedy de facto nastavuje (jak originální název v angličtině říká) citlivost, tedy jemnost/hrubost ohýbání tónů.

 

Jemné ladění (Fine Tuning) se nastavuje pomocí RPN MSB (kontrolér 101) s hodnotou 00 a RPN LSB (kontrolér 100) s hodnotou 100. Rozsah je +/-100 Centů (tedy jeden půltón nahoru/dolů). Hodnoty se opět nastavují kontroléry číslo 6 (v rozsahu 0 až 127, kde 64 je výchozí hodnota) a kontrolérem 38 (rozsah 0 až 127). Některé nástroje nabízejí rozsah pouze +/-50 centů, jiné ignorují LSB a nabízejí rozsah pouze 127. Jemné ladění se hodí v případě, kdy potřebujeme jemně doladit MIDI skladbu s jiným, neladitelným nástrojem.

 

Hrubé ladění (Coarse Tuning) se dá také nazvat jako transpozice po půltónech. Minimálním krokem je právě jeden půltón a nastavovat jej lze v hodnotách +/-24 půltónů, tedy 2 oktávy nahoru a dolů. Nastavuje se pomocí RPN MSB (101) s hodnotou 00 a RPN LSB (02) s hodnotou 02. Tento kontrolér vzhledem k nízkému rozsahu nevyžaduje pro nastavení hodnoty LSB. Proto se pro nastavení hodnoty používá pouze MIDI kontrolér 6 (Data Entry MSB) v rozsahu 40 až 88. Střední hodnota (tedy žádná transpozice) je 64.

 

Dále jsou k dispozici tabulky a banky mikroladění. Pokud nástroj nabízí různé možnosti mikroladění, jsou uspořádány do určitých tabulek. Jejich seznam musí být součástí MIDI Implementace konkrétního nástroje. Pro volbu konkrétní tabulky je třeba vyslat RPN MSB s hodnotou 00 a RPN LSB s hodnotou 03. Poté se vyšle Data Entry MSB (kontrolér 6) a Data Entry MSB (kontrolér 38) LSB příslušné hodnoty. Teoreticky lze vyslat MSB i LSB, obojí v rozsahu 0 až 127, takže teoreticky lze použít až 16 384 různých tabulek mikroladění.

 

Tabulky mikroladění mohou být rozmístěny ještě v různých bancích, takže se jejich počet ještě výrazně rozšiřuje. Konkrétní bank mikroladění se volí pomocí RPN MSB s hodnotou 00 a RPN LSB s hodnotou 04. Data Entry MSB a LSB mohou nabývat opět hodnot od 0 do 127, podle možností konkrétního nástroje.

 

Poslední RPN funkcí je RPN Reset. Ten se vysílá pouze pomocí kontrolérů RPN MSB (hodnota 127) a RPN LSB (hodnota 127). MIDI kontroléry 6 a 38 nejsou potřeba. Tato funkce deaktivuje momentálně platný registrovaný (ale i neregistrovaný) parametr. Dále používané MIDI kontroléry 6 a 38 po RPN Reset již neovládají RPN a NRPN, ale jiné parametry.

 

NEZAPOMEŇTE:

 

Kontroléry Data Entry MSB a LSB nastavují hodnoty pro zvolený RPN, NRPN parametr, případně i jiné funkce.

Psáno pro časopis Muzikus