Workshop Come To Jam - Rokenroúl

V 9. a 10. čísle Muzikusu jsme si zahráli blues a teď se vrhneme na další základní styl - rock'n'roll! Základním stylům, jako je blues nebo rock'n'roll, se věnujeme proto, abychom zvládli dvanáctitaktovou formu, která je nejpoužívanější formou, a zejména kvůli frázování, neboť všechny další styly se postupně z těchto základních rozvinuly.

K dispozici máme opět doprovod bez zpěvu, a to ve dvou tóninách G a Bb. Takže zpívejte a sólujte co to dá! Je to opět dvanáctka, pozor na drobnou odlišnost od běžné dvanáctky v 11. a 12. taktu, nekončíme dominantním zdvihem, ale na tónice. Důležité je také procvičit všechny rock'n'rollové tanečky, protože rokec musí být vždycky taky show. Vhodným nápojem při procvičování rock'n'rollu jsou koktejly (kdo nemá koktejl, dá si čaj s rumem, protože je podzim).

 

Formy:

G dur

// G7 / G7 / G7 / G7 / C7 / C7 / G7 / G7 / D7 / C7 / D7 / G7 //

Bb dur

// Bb7 / Bb7 / Bb7 / Bb7 / Eb7 / Eb7 / Bb7 / Bb7 / F7 / Eb7 / F7 / Bb7 //

Příště se opět podíváme na beglajty po jednotlivých nástrojích.

 

Milí vyznavači rytmů a basových frekvencí

I když je podzim a ptáci nezpívají mohutně jako na jaře, rád bych pro inspiraci zopakoval známá fakta o hraní jako o komunikačním prostředku. Představujete si někdy vaši hru jako mluvení? Je pro vás únosné mluvit pomocí slov tak, jak to děláte pomocí tónů? Každým hraním a improvizací máte možnost něco říct. Děláte to? Zpravidla si pamatujeme, co jsme právě řekli. Pamatujete si také, co jste právě zahráli? Váš nástroj je pouhým prostředníkem předávání vašich myšlenek. Prostřednictvím nástroje by měli vaše myšlenky zpívat. A to je cíl - dokázat na svůj nástroj ihned reprodukovat to, co si v duchu myslíte.

Skrz nástroj se můžete vymluvit. Máte špatnou náladu? Chce se vám smát? Máte chuť říct, co jste dnes zažili? Anebo vám naopak není moc do řeči? Je vám do breku?

Zahrajte to!

 

Prvky vyvolávající napětí

-zvýšená hlasitost

-vzestupné melodické linky

-velké intervaly, skoky

-kratší tóny (osminy, šestnáctiny,dvaatřicetiny a kratší)

-přízvuky na průchozích tónech

-neakordické tóny (kvarta,sexta, nóna)

-dvoj a více zvuky

-opakování (téměř všeho)

-střídání směrů

-rychlé střídání a přerušovánírytmu

-krátké, útržkovité fráze

-extrémní rejstříky nástroje

-neobvyklá artikulace - až poúderypřípadně skoky nanástroj

-další a jiné prostředky - ohýbání tónu,trylky, glissanda atd.

 

Prvky vyvolávající uvolnění

-snížená hlasitost

-klesající melodické linky

-klidné hraní - legato

-delší tóny

-pauzy (prostor)

-přízvuky na akordických, konsonantníchtónech (základní tón, tercie nebo kvinta)

 

Jste to, co hrajete. Objevujte a transformujte v sobě všechny energie. Hezkou zimu.

Psáno pro časopis Muzikus