Fostex DE-10

Fostex DE–10
Fostex DE–10

Fostex DE-10 je digitální efekt, jehož báze by se dle mého názoru dala vyjádřit docela dobře slovem "multifunkční". Jeho určením a cenou (těsně pod hranicí 7000 Kč) jej myslím firma chtěla zaměřit předně do domácích studií či pro zvukaře zabývající se ozvučováním živých vystoupení. Stejně tak jej mohou využít i samotní hráči jako doplněk svého nástroje. Ať už se jedná o kytaru, klávesy nebo vokalisty. Firma Fostex chce bezpochyby nabídnout cenově dostupné zařízení a oslovit jím širší cílovou skupinu. A to skrze výše zmíněnou, tak i níže popsanou "multifunkčnost". Zda se jí to daří či nikoliv, tím se pokusíme zabývat v tomto testu.

 

Jak to funguje

Předně budiž řečeno, že celkové ovládáni DE-10 je velmi jednoduché a intuitivní. Je možné zvládnout ho během několika málo minut, aniž byste museli použít manuálu, který koneckonců vedle klasických technických informací, nezbytné tabulky typů efektů a možností nastavení nic objevného nepřináší. Nabízejí se nám zde tři režimy práce pod názvy Single 1, Single 2 a Dual. V každém z nich je možné použít výběr z jedenácti typů efektů a následně pak jedenácti variant jeho nastavení. Je to podobný systém jako na některých mixpultech nižší cenové kategorie, které obsahují DSP jednotku. DE-10 pracuje obdobně. Zároveň si můžete vybrat, zda chcete připojit DE-10 k mixažnímu pultu či ke klávesám, expanderu apod., anebo můžete použít 6,3mm jack pro připojení kytary či mikrofonu s možností nastavení vstupní úrovně.

 

Dual, Single a Single 1

V režimu Dual funguje DE-10 jako dva na sobě nezávislé stereofonní efekty s tím, že možnost editace variant nastavení se omezuje u každého pouze na jeden parametr. U každého z efektů je samozřejmě možné nastavit ještě navíc zvlášť poměr Dry/Effect. Režim Dual nabízí ambientní a modulační efekty jedenácti typů: L.Hall, S.Hall, Room, Plate, Vocal, DLY+REV, Delay, Chorus, Flange. Každý z nich nabízí dalších jedenáct variant nastavení. Navíc je možná editace vždy jednoho parametru efektu. To je u všech režimů stejné s tím, že v režimech Single je možnost editace rozšířena na parametry tři.

Co se týče režimu Single 1, ten umožňuje použití stejných typů efektů a variant jako Dual s širší možností editace jednotlivých firemních variant. Jednotlivé varianty se od sebe liší především hloubkou halu či nastavením pre-delay. Najdeme zde mono a stereo Delay, Stadium Vocal, Lo, Mid či Hi-freq variantu obsaženou takřka ve všech typech. Tyto typy efektů, které jsme prošli, mohou potěšit ty, kdo hledají do svého domácího studia či na ozvučování živých vystoupení něco ve slušné kvalitě za přijatelnou cenu. A to jednoznačně DE-10 v této nabídce přináší. Nicméně to, o čem jsme hovořili do této chvíle, by řadilo DE-10 k mnohým zařízením tohoto typu na trhu v této cenové kategorii. Lidé z Fostexu se jednoznačně snažili o větší univerzalitu zařízení, a tak evidentně hledali, jak jeho možnosti ještě více rozšířit a nabídnout něco navíc.

 

Single 2

V prvních čtyřech typech nalezneme opět ambientní efekty. Large Hall, Small Hall, Room a Plate ovšem v jiných jedenácti variantách nastavení pro každý typ. A tak zde objevíme Large Theater, Chorus Large Hall, LargeTunnel, Flanging Small Hall, Chorus Room, Flange Plate a další. U všech možností ovládání Reverb Time E/R Level a Character. Jsou to jemné efekty, využitelné mimo jiné i pro experimentování se zvukem - od jemných nuancí až k něčemu řádně zásadnímu. Dalším v pořadí - a tím už se opravdu dostáváme někam daleko jinam - je Mic Sim (mikrofonní simulace), která ve svých variantách (dle názvu) nabízí vcelku průhledné nastavení. Jsou to např. Triad Condenser 414 Low Cut 150 Hz a stejný typ s Low Cut Off a nebo Trad Dynamic 112 a v neposlední řadě Vintage Condenser 47 a Vintage Condenser 87. U posledního jmenovaného není ani třeba číst ve vysvětlivkách, že se jedná o "simulaci zvuku klasického a historického mikrofonu používaného na zpěv velmi hojně v profesionálních nahrávacích studiích". Celkem jsou to čtyři simulace dynamických mikrofonů a sedm kondenzátorových. Mic Sim je zde zapojen v kombinaci Gate, jehož Treshold je možné měnit. Ohledně dnes tolik používaných a diskutovaných simulací zvuku bude dobré říci, že bychom neměli od zařízení tohoto typu, a koneckonců od žádného jiného, očekávat dokonalou, při přímé konfrontaci nerozpoznatelnou kvalitu. V každém případě ne každý má možnost používat drahá (originální) zařízení, a tak mu simulace, modeling a další podobné mohou značně prospět v získání lepšího zvukového výsledku. Konečně není ani nikterak zásadně nutno přistupovat k simulaci nějakého mikrofonu, jako by to skutečně měl být onen mikrofon. Simulaci je možné používat jako každý jiný efekt. Zda simuluje naprosto věrně či nikoliv, nemusí být vždy úplně podstatné. Obzvláště pak v této cenové kategorii. Ať už je tomu jakkoliv, simulace může prospět tam, kde je potřeba zbavit např. vokál nepříjemných frekvencí, které se občas v levných či již notně ozpívaných mikrofonech nehezky projevují, či jej použít jako jemnější a přirozenější ekvalizaci.

Dalším v řadě typů možných použitelných efektů je Amp Sim (Amplifier Simulation), což je snad ještě více diskutované téma. U DE-10 se o tom, jakým způsobem jsou jednotlivé aparáty simulovány, nedozvíme nic, ale zase podle názvu jednotlivých variant nebude zatěžko je identifikovat. Jsou to British 800 Amp - což nikoho nemůže nechat na pochybách, Tremo Recti Amp, Metal Panel Recti Amplifier a British Class AC30. Zbylé jsou distortované varianty pro použití s kopákem či bubínkem pro hlas a efekt zkresleného hlasu z radia. I zde můžeme za Amp Sim najít Gate.

I další ze tří typů (Distortion, Guitar Multi1 a Guitar Multi 2) jsou věnovány kytaristům. Guitar Multi 1 je zaměřen na čistý zvuk, dvojka pak na zkreslený. U Guitar Multi 1 je řetězec nastavených efektů Compressor, Distortion, Gate, Chorus či Flanger, Delay/Reverb - koneckonců stejně jako u typu Multi 2. Jedná se v podstatě o různé simulace jako u typu Amp Sim, na nichž jsou v různých variantách použity různé skupiny efektů (jako je chorus, chorus/delay atd.).

Distortion nabízí pouze stejné množství různých typů zkreslení, jako je Over Drive apod.

Typ 10 Bass Mutli je obdobou předchozích, věnovaný, jak je z názvu patrné, basové kytaře. I zde je možné pro variace použít řetězec Compresor, Distortion, Gate, Chorus/Flanger a Delay/Reverb.

Posledním typem v řadě, kterým ukončíme tento vyčerpávající popis, je Vocal Multi. Ani zde se řetězec efektů neliší od předchozích popsaných. Pouze jejich nastavení je samozřejmě odlišné. Nalezneme zde varianty Normal Vocal s lehkým kompresorem a hi-freq reverbem či FlangeDist. Vocal, Radio Voice, Diffusion Vocal atd.

 

Samotný zvuk a jeho použitelnost

Z toho, co bylo výše řečeno, je patrné, že DE-10 disponuje velkou škálou možností. To vidím jako jistou úlitbu k tomu, že samotná editace je mírně omezená - buď pouze na jeden parametr (u Dual Mode) či na dva až tři u Single 1 a Single 2. Variant je dostatek na to, aby bylo možno s určitým kompromisem nalézti ideální nastavení. Jak již bylo řečeno v úvodu, je ovládání velmi jednoduché a přehledné, což umožňuje rychlé vyhledání toho, co právě potřebujeme. Nicméně přepínáme-li mezi jednotlivými typy či variantami, vzniká po přepnutí krátká časová prodleva, kdy je DE-10 zvukově nefunkční. To do jisté míry vysvětluje, proč není DE-10 vybaven MIDI ovládáním alespoň na úrovni MIDI in, ale pouze možností pomocí přepínače aktivovat či obejít efekty. Co se týče ambientních a modulačních efektů nabízených ve všech režimech, jejich kvalita odpovídá typu a ceně zařízení, i když je potřeba říci, že zvuk procházející skrze DE-10 je do jisté míry užší a jednotlivé reverby nezní nikterak zvlášť přirozeně ani teple. Použití je ovšem pro živé aplikace či domácí studia dostačující. To, co nabízí DE-10 v režimu Single 2, by se dalo rozdělit do dvou skupin, z nichž první čtyři typy (jedná se o kombinace ambient efektů s modulačními) by se daly přiřadit kvalitou a možností použití k předchozím popsaným. O něco málo horší se mi ovšem jeví situace u typů označovaných jako simulace. Hovoře o typech určených kytaristům je potřeba říci, že se od dnes známého a s úspěchem užívaného amp modelingu značně liší a neměly by s ním být nikterak porovnávány. Při aplikaci na čistý zvuk se jeho charakter nikterak neposiluje. Spíše naopak, kytara zní plošeji a méně hutně, než by se očekávalo. Samotná kvalita zkreslení je v úrovni digitálních multiefektů, které amp modeling nevyužívají. Jedním z nejpodařenějších je zkreslení typu Fuzz, které je jakžtakž použitelné. Nicméně stejně jako u ostatních platí, že samo o sobě jej nevidím jako příliš úspěšné. Kdyby bylo možné použít speaker simulátor, výsledný zvuk by se zřejmě zlepšil. Popřípadě by bylo možné zkusit kombinace s kombem či kytarovým aparátem a výsledný zvuk snímat mikrofonem. Zřejmě by ale pak došlo k tomu, že by byl ve výsledku použit samotný zvuk aparátu, protože se domnívám, že by takřka vždy znatelně převyšoval kvalitu zkreslení DE-10. To stejné platí i u typu Bass Multi. I když ten nemá žádnou simulaci a jeho varianty by bylo lze stejně tak použít pro zpěv či jiné další ... Z toho plyne, že osobně nepovažuji kvalitu zkreslení za nikterak vysokou a jeho užití vidím jako mírně problematické vzhledem k tomu, na co může být dnes kytarista zvyklý.

Co se týče typu Vocal Multi, tam je situace znatelně lepší a k ozvučení zpěvu je zde vcelku dobrý poměr variant, i když nemožnost nastavení ani jednoho parametru kompresoru je vcelku nepříjemná. Navíc čtyři posledně jmenované typy v sobě obsahují jistou dávku šumu, o kterém výrobce říká, že je charakteristický pro tento typ efektu. Dovolil bych si nesouhlasit. Slyším zde trochu více tohoto "input noise", nežli bych od zařízení s AD 20 bit a DA 24 bit očekával. A ani náhodou mi onen šum v typech Amp Sim nepřipomíná šum kytarového aparátu.

 

Závěr

I když posledně napsané může činit dojem, že DE-10 házím do koše, osobně se domnívám, že vyjma oněch simulací a použitelnosti pro kytaristy je DE-10 velmi dobře použitelný a to především pro zvukaře živých vystoupení. Ať již se to týká koncertů či divadelních představení apod. Ve své cenové kategorii drží relativně s konkurencí krok a mnoho lidí si jej jistě oblíbí pro jeho nesporné kvality jak zvukové tak technické. Nicméně si myslím, že méně je někdy více. Zde na podporu oné již zmíněné multifunkčnosti vymizela na některých místech dnes již standardně žádaná kvalita. Hovořím zde vyloženě o Amp simulaci a zkreslení. Nakonec budiž řečeno - pro ideové ekology - že zařízení je vyráběno v Číně.

 

Info:

Fostex DE-10 je digitální efektový procesor s dlouhou řadou efektů. Jeho cena v Praha Music Center je 6990 Kč včetně DPH.

Plus:

snadné intuitivní ovládání

dual režim

množství přednastavených variant

Mínus:

Amp simulace

zkreslení

prodleva při přepínání

šum u některých typů nastavení

absence ovládání parametrů kompresoru

Psáno pro časopis Muzikus