Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 3

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 3
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 3

Minule jsme se podívali na sekce Canonical path a Children v popisů tříd LOM a dnes se podíváme na zbývající dvě části Properties (vlastnosti) a Functions (funkce).

Properties jsou konkrétní vlastnosti daného objektu. Pokud tedy zůstaneme u objektu Track, najdeme zde Properties (vlastnosti) jako arm, available_input_routing_channels, can_be_frozen a mnohé další. Řadu z nich jsme použili v našem patche. Všechny tyto vlastnosti můžeme buď získat (informaci o tom, v jakém stavu daná vlastnost je) [get] nebo nastavit [set] anebo pozorovat [observe]. Rozdíl mezi získáním stavu [get] a pozorováním stavu [observe] je v tom, že získání stavu [get] je jednorázová akce. Teď se septum Live, v jakém stavu aktuálně daný parametr je. Například arm - je momentálně daná stopa připravena k záznamu? Pomocí pozorování [observe] se neptám na to, v jakém stavu je daný parametr v tuto chvíli, ale žádám Live, aby mě informoval vždy, pokud se stav daného parametru změní a samozřejmě mi podal, v jakém novém stavu daný parametr je.

V sekci Functions pak najdeme funkce, které můžeme na daném objektu provádět. Třeba delete_clip (smazat klip dané stopy), stop_all_clips (zastavit všechny klipy).

Psáno pro časopis Muzikus