Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Zobrazení vstupu a výstupu - teorie

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Zobrazení vstupu a výstupu - teorie
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Zobrazení vstupu a výstupu - teorie

Dnes do našeho patche přidáme další zajímavou informaci, a sice konkrétně informaci o zvoleném vstupu a výstupu aktuálně vybrané stopy. Nebojte, tahle informace není jen tak samoúčelná. Později informaci o aktuálně zvoleném vstupu a výstupu využijeme.

 

Nebudeme dělat žádná kouzla a v podstatě jen rozšíříme a využijeme to, co jsme už použili. Vezmeme-li si k ruce naši oblíbenou tabulku LOM (live object model reference) a podíváme-li se do sekce Track (protože nyní se pohybujeme v části Track respektive v našem případě konkrétně aktuálně vybraná stopa: path live_set view selected_track) a v ní do části Properties (tedy vlastnosti), kde jsme i dosud získávali informace o stavu tlačítka Arm (příprava pro záznam), Mute, Solo, ale i Name (název stopy), najdeme zde například položku current_input_routing (aktuální směrování signálu vstupu). Typ dané vlastnosti je symbol, tedy dá se očekávat, že dostaneme (anebo budeme moci nastavit) název aktuálního vstupu dané stopy. V dalším sloupečku Access (přístup) vidíme možnosti get (získat), set (nastavit) a observe (pozorovat). Z toho plyne, že přesně jak jsem uvedl, hodnotu můžeme buď získat, když se na ni zeptáme, nebo ji můžeme z našeho patche nastavit a vstup se změní i v Live, anebo můžeme hodnotu pozorovat, a tak se změní vždy, když se změní v prostředí Live. Což je to, co děláme v objektu [live.observe]. V posledním sloupečku Description (popis) se dočteme, že stejně jako ostatní směrování signálu, i tato hodnota reflektuje textový řetězec, který se zobrazuje v rozbalovacím menu pro nastavení vstupu. Myslím, že máme přesně to, co jsme hledali.

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Zobrazení vstupu a výstupu - teorie
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Zobrazení vstupu a výstupu - teorie

Teď už tedy můžeme v podstatě jen okopírovat celou sekci, kterou jsme použili třeba pro zobrazování názvu stopy. Volil bych tuto část proto, že výsledkem našeho snažení bude opět jen textové pole, které bude zobrazovat název zvoleného vstupu. Nebude se jednat o ovladač (zatím), kterým bychom měnili vstup v Live.

Nuže, zkuste si to sami, příště se podíváme na řešeni.

Psáno pro časopis Muzikus