Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nahrává zvuk pořád, a to je dobře

Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nahrává zvuk pořád, a to je dobře
Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nahrává zvuk pořád, a to je dobře

Už se vám někdy stalo, že jste záznam v Cubase spustili o chviličku později, a kvůli tomu jste promeškali začátek záznamu? Nepromeškali!

Ve výchozím nastavení Cubase průběžně pořád zaznamenává zvuk do zvukových stop, které jsou aktuálně připraveny k záznamu (červené tlačítko

na stopě Record Enable). Ve výchozím nastavení Cubase je délka tohoto záznamu nastavená na jednu vteřinu, což je dost pro to, abychom mohli získat signál, který jsme ztratili, když jsme omylem stiskli záznam o chviličku později, a zároveň ne příliš mnoho, abychom nezahltili pevný disk. Toto nastavení lze ale změnit v Preferences > Record > Audio > Audio Pre-Record Seconds. Maximální hodnota je 60 sekund, tedy můžeme průběžně nahrávat až minutu záznamu. Minimální hodnota je samozřejmě 0.

Jak se k danému promeškanému signálu dostat? Jednoduše. Stačí posunout levou hranici zvukové události v projektu. Zjistíme, že ji lze (ve výchozím nastavení) posunout až o jednu sekundu doleva, od místa, kde se dosud zdálo, že událost začíná. Tohle je právě ta jedna sekunda Pre-Record.

Co přesně se zaznamenává a jak? Pokud se podíváme do složky, kde je náš projekt uložen, a do příslušné podsložky Audio, najdeme zde soubory wav, které odpovídají názvu našich zvukových stop. Operační systém hlásí, že velikost těchto souborů je 0. Ale jedná se vlastně o „průběžné” soubory, do kterých se právě neustále a průběžně ukládá signál. Velikost je 0, protože soubor se otevře pro zápis okamžitě, a jakmile je otevřen, neustále se do něj zapisuje. Zápis skončí v okamžiku, kdy skutečně ukončíme nějaký záznam do této stopy/souboru. Teprve pak se může objevit nějaká relevantní velikost souboru. A nahrává se samozřejmě přesně ten signál, který na vstupu dané stopy je (pochopitelně bez efektů Insert, tedy pokud tyto nejsou aplikované na vstupní sběrnici). Samozřejmě se nahrává na všech kanálech, tedy mono, stereo, 5.1 atd.

Velmi prakticky je vyřešeno i případ, kdy vícero stop sdílí stejný vstup. Jestliže v projektu máme dvě stopy, které sdílejí stejný vstup, záznam je připraven do jedné stopy, rychle (dříve než za 1 sekundu, abychom byli rychlejší, než je výchozí nastavení Pre-Record) přepneme do druhé stopy (se stejným vstupem) a spustíme záznam, Cubase si převezme nahraný signál z původní stopy, která byla připravena pro záznam, a použije tento signál na nové stopě. Takže ani v tomto případě nepřijdeme o signál, který jsme zaznamenat nestihli.

V této souvislosti je dobré zmínit ještě jedno nastavení, a tím je Preferences > Editing > Project & MixConsole > Enable Record on Selected Audio Track. Tato volba je ve výchozím nastavení aktivní (v Cubase, v Nuendu je tato volba ve výchozím nastavení vypnutá), tedy stopa je připravena pro záznam okamžitě, jakmile ji vybereme/označíme. A tedy samozřejmě i tato stopa okamžitě zaznamenává signál s pomocí Pre-Record, jakmile ji vybereme.

Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nahrává zvuk pořád, a to je dobře
Nebojte se funkcí v DAW - Cubase nahrává zvuk pořád, a to je dobře
Psáno pro časopis Muzikus