J's stuff: jBridge a jBridgeM

J's stuff: jBridge a jBridgeM
J's stuff: jBridge a jBridgeM

jBirdge pro Windows byl aktualizován na verzi 1.5 a nově je k dispozici jBridge i pro Mac, s názvem jBridgeM. jBridgeM, stejně jako jBridge, umožňuje chod 32-bitových VST (až do verze 2.4) plug-inů v 64-bitových VST hostitelských aplikacích a opačně. Díky tomu lze použít veškerou dostupnou RAM vašeho počítače. jBridge 1.5 pro Windows opravuje chyby, jako byl třeba pád během startu SAWStudio nebo při spolupráci s HALion. Podporovaný je nyní neomzeneý počet vstupů a vstupů, jakož i velikost Bufferu.

Psáno pro časopis Muzikus