Akordy? A jaké? 1. - X7

Akordy? A jaké? 1. - X7
Akordy? A jaké? 1. - X7

Dnes navazujeme na skončený seriál Stupnice? A jaké? a pojedeme podle podobného schématu. To znamená, že nezačneme od nejzákladnějších souzvuků, ale najedeme hned na jednotlivé akordy. A navíc si rozbor těchto útvarů přiblížíme z co možná nejzákladnější a z hlediska jejich tvorby i nejpraktičtější stránky. A ještě poznámka - v každém díle si jako konkrétní příklad uvedeme vždy jiný akord, jinou tóninu. Takže v dnešním případě jde o akord D7.

 

Název: dominantní septakord (vzdálenost mezi prvním a posledním tónem tvoří septimu), D sedm, sedmička,

Označení: X7

Vzorec: č1, v3, č5 (durový kvintaktord) + m7,

 

Obecná poučka: „Sedmičkové“ akordy vytvoříme tak, že k základnímu kvintakordu, za č5, přidáme malou tercii. Tak vytvoříme malou septimu, m7. Kdybychom přidali za čistou kvintu velkou tercii, získali bychom v7, která je typická pro akordy Xmaj.

 

Tip 1: Představte si nejdříve příslušnou durovou nejdříve příslušnou durovou stupnici nebo si ji jednoduše zahrajte a počítejte jednotlivé tóny. Když přijdete k číslu sedm, zmenšete ho o půl tónu. A máte malou septimu do akordu X7.

 

Nyní se podívejme na diagramy akrodu D7. Pro tento akord v první poloze je v tomto případě charakteristický tón c1 na struně h, který tvoří ve stupnici D dur malou septimu (sedmý stupeň, zde tón cchar11, tedy musíme snížit o půl tónu). V této poloze by neměla zaznít prázdná struna E. Pokud zazní struna A, jedná se o akord D7/A (písmeno za lomítkem označuje vždy nejnižší tón souzvuku v případě, že to není tónika, první tón dané stupnice, zde tedy d). Znělost struny E spíše nedoporučujeme, jedná se o zvukový nesoulad, protože obecně tón e představuje v dané stupnici druhý stupeň, velkou sekundu.

Souzvuk v páté poloze má také jen jeden charakteristický tón (c1 na struně g), při nepřesném položení prstů nemusí tento tón vždy čistě zaznít. V tomto tvaru barré akordu si tedy můžeme pamatovat, že v držení durového akordu stačí uvolnit třetí prst (a více přimáčknout první prst v barré hmatu).

 

V desáté poloze nám mohou znít všechny struny, m7 je zde dokonce zdůrazněna dvakrát (na strunách d, h). Občas nezazní tón c1 na struně d, pro nedokonalý hmat. Což zvlášť nemusí vadit, protože m7 je v akordu obsažena (na struně h).

 

Tip 2: Pro power chordy lze získat znění septimy tak, že v kvintových tvarech jen přidáme tón na stejném políčku ob strunu se základním tónem (ohraničeno v hmatníkových diagramech).

Akordy? A jaké? 1. - X7
Akordy? A jaké? 1. - X7
Akordy? A jaké? 1. - X7
Akordy? A jaké? 1. - X7

popisky k fotkám:

Legenda označení hmatníkových diagramů

žluté kolečko tón, charakteristický pro typ akordu

ílé kolečko a) běžný tón

b) pokud je na jedné struně s přesně určeným tónem, jde o tón, který

je možnou (nejčastější) alternativou hmatu

c) tón, který by u nejnižšího tónu souzvuku neměl, ale může zaznít,

jeho znělost ale znamená změnu označení akordu

zelené kolečko základní tón (nejnižší v souzvuku) + tón základního kvintakordu

modré kolečko tón základního kvintakordu

kolečko s křížkem tón, který nesmí zaznít

 

Legenda označení intervalů

- čisté intervaly - č: prima (1), kvarta (4), kvinta (5), oktáva (8)

- velké intervaly - v: sekunda (2), tercie (3), sexta (6), septima (7)

- rozšířené

- o půl tónu: zvětšené - zv (čisté i velké),

- o celý tón: dvojzvětšené - zvzv (čisté i velké)

- zmenšené:

- o půl tónu: zmenšené - zm (čisté), malé - m (velké)

- o celý tón: dvojzmenšené zmzm (čisté), zmenšené - zm (velké)

Psáno pro časopis Muzikus