Come To Jam - pěvecký workshop

Co Čech, to zpěvák aneb zpěvákem snadno a rychle?

1. Výdechy

Zaujměte základní pěveckou polohu (tedy stoupněte si), a aniž byste se předtím speciálně nadechli, začněte vydechovat všechen zbytkový vzduch, co ve vás zůstal. Vydechujte na souhlásku "sss". Jak ve vás bude ubývat vzduch, postupně se předklánějte až do úplného předklonu, co vaše tělo dovolí. Ruce nechejte volně viset. Vydechujte rovnoměrně a učte se znát svoje tělo a jeho možnosti, abyste poslední vzduch vydechli právě v okamžiku, kdy se předkloníte do maxima. Nyní se budete nadechovat. Opět se učte poznávat možnosti vašeho těla a rozvrhněte si nadechnutí na tři stejné části. Tyto tři nádechy provádějte klidně a vyrovnaně. 1. nádech uskutečněte v předklonu, kterého jste dosáhli při výdechu, a během nádechu udělejte jednou rukou pomalý krouživý pohyb směrem dopředu. Snažte se opět o souhru, tedy aby nádech trval stejně dlouho jako kroužení vaší paže. 2. nádech doprovoďte tím samým pohybem, ale opačnou rukou. S 3. nádechem se začněte pomalu narovnávat až do vzpřímeného postoje. Při tomto nádechu nechejte ruce volně viset.

Po předchozích cvičeních byste už měli umět vnímat (anebo se vám tento stav brzy dostaví, budete-li pravidelně tato cvičení provádět), že vaše břicho je správně vyboulené v důsledku stlačené bránice, kterou směrem dolu stlačil vzduch, jenž vám nyní zcela zaplnil plíce. A teď, za pomalého procházení a pomalého neustálého otáčení hlavou doprava a doleva, pomalu, klidně a rovnoměrně vypouštějte vzduch opět na souhlásku "sss". Vědomě si při tom hlídejte, že bránice po celou dobu bude stlačená a až do konce výdechu jí nedovolíte ani o kousek se vrátit zpět.

Teprve až budete úplně vydechnutí, povolte bránici.

 

2. Příprava bránice

a) Postavte se ke stolu, mírně se rozkročte. Rukama, vzdálenýma od sebe asi tak jako nohy, se opřete o stůl. Vaše tělo by mělo být v této poloze mírně předkloněno. Nadechněte se, vnímejte stlačení bránice. Nyní začněte vyrážet hlásky "p, t, k" (přesně tak, jak jsme si již vysvětlili, tedy bez zapojení hlasivek, ale s rázy bránice) a opakujte je dokola tak dlouho, než vám dojde dech. Jak vám začne ubývat vzduchu, pomalu se předklánějte a hlavu sklánějte mezi ruce. Opět vaše pohyby probíhají plynule, koordinovaně. Zase vnímejte své tělo, abyste předklon prováděli stejně dlouho jako výdech a aby vaše bránice zůstala po celou dobu stlačená. Bránici uvolněte opět až po úplném výdechu. Narovnejte se do výchozí polohy a celé cvičení zopakujte s hláskami "s, š".

b) Postavte se ke zdi stejně, jak tomu bylo v oddílu A ve cvičení 2. Opět se o zeď opřete pouze břichem. Znovu se zhluboka nadechněte a vnímejte, jak vás vaše břicho tlakem bránice oddaluje ode zdi. Zase zadržte bránici stlačenou a začněte vyrážet hlásky "p, t, k". Tyto prudké rázy by měly otřásat celým vaším tělem a může se stát, dle míry vaší razance, že od té zdi budete dokonce i odlétávat. Snažte se bránici udržet po celou dobu ve stlačené poloze, může to jít hůř.

Psáno pro časopis Muzikus