Come To Jam - Pěvecký workshop (8)

Co Čech, to zpěvák aneb zpěvákem snadno a rychle?

2. Rozhýbání bránice

Nyní se vrátíme zpět k zásadám správného provádění dechových cvičení. Zaujměte polohu vestoje dle kapitoly Základní návyky a zopakujte si v začátku kapitoly Dechová cvičení - B. Přípravná dechová cvičení, jak se v dechových cvičeních správně tvoří hlásky bez použití hlasivek...

Následující cvičení mají za úkol nám bránici zpružnit, abychom byli schopni s ní při zpěvu pohotově pracovat:

a) Postupujte po řádcích. Pokaždé se nejdříve zhluboka plně nadechněte. Naznačené skupinky hlásek v daném řádku opakujte rytmicky pořád dokola až do konce dechu. Cílem cvičení je rozpumpovat bránici.

Zpočátku se snažte, aby vám "pumpla" zároveň s každou první hláskou v každé skupince. Přiložte si ruku na břicho a kontrolujte správné provádění práce bránice. Zde se velmi často chybuje! Obvykle to žáky nutí při vyslovení hlásek břicho zasunovat. Správně se má, jak doufám už tušíte, s vyslovením hlásky břicho vyklenout dopředu, v důsledku klesání bránice směrem dolů.

tk tk...

ck ck...

pt pt...

pk pk...

čk čk...

sš sš...

šf šf...

sf sf...

kp kp...

b) Stejným způsobem se postupuje i při zapojení samohlásek:

tk tk tuku tuku...

čk čk čuku čuku...

pk pk puku puku...

ck ck cuku cuku...

čt čt čity čity...

pt pt pity pity...

ct ct city city...

c) A fráze ještě prodloužíme kombinacemi:

tk tk tuku tuku tyky tyky...

čk čk čuku čuku čiky čiky...

pt pt putu putu pity pity...

ck ck cuku cuku ciky ciky...

pk pk puku puku piky piky...

Až budete zběhlejší v těchto cvičeních, pokoušejte se bránici stlačovat zároveň s každou souhláskou. Bude-li se vám to dařit, pokračujte následujícími cvičeními. Jestli vám to ještě nejde, přeskočte na bod 3.

d) Po sudých rytmech si vyzkoušejte rytmy liché:

sšf sšf...

sfš sfš...

šfs šfs...

ptk ptk...

sšfptk...

Ty hravější z vás jistě napadnou další kombinace souhlásek s-š-f-p-t-k-č. Až budete mít uvedené příklady technicky dobře zvládnuty, klidně si můžete z daných souhlásek vytvořit cvičení nová.

 

Psáno pro časopis Muzikus