Efekty - insert/send 1. díl - workshop Deccart

Efekty - insert/send 1. díl - workshop Deccart
Efekty - insert/send 1. díl - workshop Deccart

V povídání o efektech se v tomto článku nebudeme zabývat konkrétními efekty, to můžeme třeba příště, ale probereme z určitého pohledu mnohem základnější problematiku, a to, jak efekty použít vzhledem k jejich zařazení do signálové cesty. I když se může zdát, že to všichni vědí, často se setkávám se špatným umístěním efektu, a ten pak nefunguje, jak by měl. Začneme reálným řešením, směšovacím pultem a efekty jako fyzickými zařízeními a pak analogicky přejdeme do virtuálního prostředí. Nejdříve ale trocha teorie.

Efekty - insert/send 1. díl - workshop Deccart
Efekty - insert/send 1. díl - workshop Deccart

Efekt insert by se dal přeložit jako vložený nebo vřazený, čímž je myšleno, že se efekt vloží do cesty signálu a ten je celý zpracován. Někdy lze volit umístění efektu insert před fader (hlavní ovladač hlasitosti kanálu) nebo za něj. Jako insert se používají většinou takové efekty, které pracují s dynamikou signálu (kompresor, expandér, limitér, gate) nebo jej ovlivňují frekvenčně (ekvalizér, filtry) či pozičně (panner) nebo tvarově (distortion, overdrive, fuzz, exciter). Bývají většinou v konfiguraci mono, tedy jednokanálové, každý kanál pak vyžaduje svůj efekt.

 

Efekt send by bylo možné vysvětlit tak, že původní signál postupuje dál beze změny, ale jeho část se pošle (send) do efektu, zpracuje a přičte (return - návrat) k původnímu signálu. Lze většinou ještě nastavit, odkud se bude signál ke zpracování efektem brát, zda před faderem (pre) nebo až za ním (post). Jako send se většinou používají takové efekty, kde je smíchání s původním signálem vhodné, např. zpoždění (delay), dozvuk (reverb), chorus, flanger apod. Zde je konfigurace většinou stereo, tedy dvoukanálová, efekt lze využít pro více kanálů současně.

 

Reálné prostředí - směšovací pult a efektová zařízení

Efekt insert

Efektovou jednotku zařadíme do cesty signálu tak, že ji zapojíme před vstup směšovacího pultu, tedy například signál z mikrofonu vedeme kabelem do vstupu efektové jednotky, tam se zpracuje a z jejího výstupu pokračuje kabelem do vstupu směšovacího pultu. Pokud však má směšovací pult k dispozici na daném kanálu vstup insert, pak jej můžeme využít k připojení efektové jednotky pomocí kabelu „Y“ (ypsilon), což je kabel na jedné straně se stereo 6,3mm jackem (do vstupu insert) a na straně druhé se dvěma mono 6,3mm jacky (do vstupu/výstupu efektové jednotky). Některé směšovací pulty mají již vestavěné efekty insert, které se aktivují jednoduše jejich zapnutím. Je třeba věnovat pozornost digitálním směšovacím pultům, zda jejich případné vestavěné efekty insert jsou ještě v části analogové, tedy před převodníkem nebo až v části digitální. V prvním případě mohou efekty (kompresor, limitér) zabránit nežádoucímu přebuzení převodníku, ve druhém případě nikoliv.

 

Příště budeme pokračovat funkcí send a jak to funguje v DAW.

 

Efekty - insert/send 2. díl

Efekt send

Z jednotlivých kanálů je možné posílat požadovanou úroveň signálu do společného pomocného výstupu (send, FX, aux...). Ten bývá většinou v konfiguraci mono. Sem připojíme vstup efektové jednotky. Z jejího výstupu vedeme, většinou stereo kabelem, zpracovaný signál zpět do směšovacího pultu vstupem return. Pokud takový vstup není k dispozici, je možné využít jakýkoliv standardní stereo vstup směšovacího pultu. Když je směšovací pult vybaven více takovými efektovými cestami, lze připojit a využít více efektových jednotek. Některé směšovací pulty mají svou vnitřní integrovanou (send) efektovou jednotku, kterou lze také využít.

Virtuální prostředí - aplikace pro záznam a zpracování hudby na počítači. Popíšeme práci v programu Cubase. Nejlepší nastavení a přehled o efektování dané stopy je v nabídce, kterou vyvoláme kliknutím na tlačítko e. V otevřeném okně jsou efekty typu insert v levé části (i1 až i8), zatímco send (s1 až s8) v části pravé.

 

Efekt insert

Efekt ve formě plug-inu vložíme do cesty signálu jeho výběrem s nabídky, kterou daná aplikace poskytuje. V případě programu Cubase je prvních šest pozic shora (i1 až i6) pro efekt před faderem, sedmá a osmá pozice (i7 a i8) za faderem.

 

Efekt send

Nejdříve je třeba vytvořit pomocnou stopu pro požadovaný efekt. Tato stopa se často nazývá FX, konfiguraci volíme většinou stereo, do pozice insert této stopy vložíme požadovaný efekt a nastavíme jeho parametry. V pravé části editačního okna stopy, kterou chceme efektovat, vyvolaného tlačítkem e, zvolíme FX stopu, kterou jsme si dříve již vytvořili. Tažením myší nastavíme úroveň signálu dané stopy, který se posílá do stopy FX. Celkovou úroveň efektu pak řídíme faderem stopy FX. Stop FX, a tím i různých efektů, může být více.

 

Dobrá rada na závěr

Jedním z vnitřních parametrů nastavení efektu je také jeho míra, účinnost nebo poměr mezi přímým a efektovaným signálem a bývá označován Mix, Dry/Wet... Pro běžné použití neuděláte chybu, když zvolíte 100 % nebo Wet, tedy jen efektovaný signál. (Jsou i výjimky, jako například paralelní komprese.) Obzvlášť v případě externích efektových zařízení, kdy může docházet ke sčítání přímého signálu, ale jednoho opožděného vlivem převodníků a toto má pak nežádoucí vliv na kvalitu zvuku. Vyzkoušejte! :-)

Psáno pro časopis Muzikus