Elementární úderová technika rukou IV

Ve čtvrtém díle tohoto seriálu je ukázáno praktické procvičování základních úderů tzv. Gladstone techniky. Jedná se o full stroke, down stroke, low stroke a up stroke a jejich vzájemné kombinace. Jde o veškeré kombinace úderů zápěstím, použitelné např. při hře akcentů. V datové příloze DVD je k dispozici notace k prezentovaným cvičením.

Video Url
Elementární úderová technika rukou IV, autor: Václav Zima
Psáno pro časopis Muzikus