Elementární úderová technika rukou V

V tomto díle přecházíme již ke speciálnější úderové technice, a tou jsou Moeller údery. Jedná se o velice efektivní techniku, při jejímž použití se dá docílit velké rychlosti bez použití příliš velkého namáhání rukou. V tomto pokračování se snažím nastínit základní pohyb ruky pro správné zvládnutí tohoto úderu. Na DVD jsou k dispozici zase notové ukázky.

Video Url
Elementární úderová technika rukou V, autor: Václav Zima
Psáno pro časopis Muzikus