Elementární úderová technika rukou VI

Tento díl je věnován praktickému procvičování Moeller úderů. Všechna zde uvedená cvičení by měla dovést hráče k úplnému ovládnutí této techniky. Samozřejmostí je aplikace těchto cvičení na celou soupravu jednoduchým způsobem, jak je uvedeno ve videu. Všechna zde uváděná cvičení jsou zase jako obvykle uvedená v pdf v příloze datové části DVD.

Video Url
Elementární úderová technika rukou VI, autor: Václav Zima
Psáno pro časopis Muzikus