Kde vzít a nekrást - Reverberate LE - konvoluční dozvukový procesor

kde vzít a nekrást - Reverberate LE - konvoluční dozvukový procesor
kde vzít a nekrást - Reverberate LE - konvoluční dozvukový procesor

Reverberate je konvoluční dozvukový procesor, založený na impulzní odezvě reálného akustického prostoru. Vývojářská firma LiquidSonics má na webu ke stažení odlehčenou verzi tohoto VST plug-inu, která je zdarma, a hned zkraje musím říct, že díky svým možnostem a zvuku předčí i mnoho placených efektů. Po nainstalování plug-inu je k dispozici 15 IR souborů formátu FLAC ve vysoké kvalitě (zkratka IR znamená Impulse Response - impulzní odezva), které lze načíst a použít na jakoukoliv audio stopu ve vašem oblíbeném programu jako dozvukový efekt. Okno plug-inu je rozděleno na dvě záložky: IR, kde lze provést nastavení impulzní odezvy a dalších parametrů dozvuku, a EQ, pod kterou se skrývá pětipásmový parametrický ekvalizér k doladění procesovaného zvuku. Po načtení IR souboru, který v sobě nese informace o simulovaném akustickém prostoru, lze vlastnosti dozvuku nastavit pomocí řady otočných potenciometrů. Na výběr je 15 impulzních odezev (což je u algoritmického reverbu totéž, jakobyste měli 15 různých algoritmů dozvuku) různých prostředí od malé kukaně pro nahrávání bicích přes různé haly až po rozsáhlé prostory kostela. Prvních pět ovladačů (Attack, Decay, Sustain, Hold a Release) upravuje vlastnosti amplitudové obálky. Tlačítko Norm slouží k normalizaci amplitudy použitého impulzu. Z dalších parametrů lze nastavit Predelay (dobu do prvního odrazu) a pomocí dalších tří knobů (Start, End a Stretch) je možné upravit délku impulzu a tím i délku dozvukového efektu. Napravo v sekci Mixer jsou ovladače Wet a Dry, sloužící k nastavení poměru mezi procesovaným a původním „suchým“ zvukem. Méně nápadná šipka nad logem LiquidSonics rozevírá roletové menu, ve kterém lze vybrat hodnotu latence v rozmezí 0-8192 samplů, přičemž vyšší hodnoty latence pomohou snížit nároky na výpočetní výkon procesoru. Pod ovládacími prvky je zobrazen vlnový průběh právě načteného IR souboru. Svislá osa určuje amplitudu v dB a vodorovná osa čas v sekundách. Pro názornost se do grafického zobrazení impulzu promítají také veškerá nastavení obálky a délky impulzu. Po zvukové stránce je Reverberate LE velmi dobře použitelný a zní až překvapivě přirozeně. Rozhodně jej doporučuji k vyzkoušení.

 

www.liquidsonics.com

Psáno pro časopis Muzikus