Kde vzít a nekrást - Rez - virtuálně analogový synťák s arpeggiatorem

kde vzít a nekrást - Rez - virtuálně analogový synťák s arpeggiatorem
kde vzít a nekrást - Rez - virtuálně analogový synťák s arpeggiatorem

Rez je virtuálně analogový monofonický syntezátor v podobě VST plug-inu. Autorem Rez 2.0 je vývojář Chris Sciurba, který své výtvory prezentuje pod značkou Ugo. Podle dostupných informací je nyní ve vývoji verze 3.0. Přestože architektura syntezátoru je velmi jednoduchá, dokáže se postarat o pestrou škálu zvukových barev, zejména díky filtrům a dvěma DSP jednotkám. Generátorem zvuku je jediný oscilátor se suboscilátorem. K dispozici je několik základních vlnových průběhů a ovládání úrovně suboscilátoru, fázového rozdílu obou oscilátorů a šířky pulzu (PW), mikroladění, portamenta a třech parametrů LFO modulace (hloubka modulace, rychlost modulace a vlnový průběh modulace). Rez je vybaven nekompromisním frekvenčním filtrem se samooscilací. Kromě základních dvou parametrů (frekvence cutoff filtru a rezonance) lze nastavit reakci filtru na rychlostní citlivost (VL) a tři parametry LFO, které ovlivňují cutoff frekvenci filtru (opět hloubka, rychlost a vlnový průběh modulace). Rez disponuje dvěma graficky editovatelnými obálkami - první je amplitudová a druhá řídí filtr. Pro nakopnutí zvuku je k dispozici parametr drive s regulací zkreslení, a to není vše - Rez nabízí ještě další dva efekty s podrobnějším ovládáním. U phaseru lze ovládat poměr čistého/efektovaného signálu, frekvenci, feedback, reakci na rychlostní citlivost a tři klíčové parametry LFO (viz obě zmínky v předchozím textu). Delay v podstatě představuje dvě zpožďovací jednotky, které mají společné parametry Vol (úroveň zpožděného signálu, Fbk (feedback) a wide (menší či větší rozdíl v nastavení panoramy obou delay jednotek). Čas lze nastavit pro každou jednotku nezávisle, a to i v tečkovaném rytmu zaškrtnutím políčka dot. Podstatným atributem instrumentu Rez je integrovaný frázový arpeggiator. Ten zásadním způsobem rozšiřuje možnosti syntezátoru. Nastavit lze vstupní MIDI kanál, rychlost, rozsah v oktávách a směr (vzestupný nebo sestupný, přičemž noty nutně nenásledují po sobě - záleží na pořadí, v jakém jsou tóny zahrány). Pomocí ovladače Gate lze upravit délku not a parametr Hold nechává arpeggiator v běhu i po puštění všech kláves.

 

http://www.cortidesign.com/ugo

Psáno pro časopis Muzikus