Kýblova bubenická školka - … notace

Pro někoho asi bude tento díl školky opakováním, ale jedná se o neopomenutelné téma - bez znalosti not si nepřečtete většinu učebnic a přicházíte o jednoduchý jazyk, kterým jako bubeníci a hudebníci můžeme sdílet své myšlenky a nápady. Základní vhled do notového zápisu rytmických struktur nám zabere několik následujících dílů a pro ty z vás, kteří notaci dobře znáte, jsem přepsal pro každý díl jeden vypečený pattern (druhý řádek přiloženého zápisu).

 

Na prvním obrázku vidíte jednoduchý notový zápis. Umístění a tvar noty nám říká, na jaký nástroj máme udeřit. Bubenická notace není nějak přesně normovaná, ovšem zpravidla se bubenické noty píšíóu takto (zleva): velký buben, druhý velký buben (levý pedál dvojpedálu), malý buben, akcent, příraz, zavíření, první tom tom, druhý tom tom, floor tom, ride, hi-hat, crash, hi-hat hraná nohou, cowbell a nakonec čtvrťová pauza (o pauzách více příště). Nota v kroužku znamená v případě malého bubnu rimshot, v případě ride činelu pupek a v případě hi-haty hru na otevřené činely. Otevřená hi-hat se také někdy značí čárkou nad notou. Notu v závorce hrajeme potichu. A dvojtečka na konci řádku znamená repetici neboli opakování.

Kýblova bubenická školka - … notace
Kýblova bubenická školka - … notace

Pro bubeníka je důležité také předepsání tempa. Někdy se používá klasické italské názvosloví, ale častější je anglický popis (medium swing, steady rock atd.) nebo přesné číselné označení jako v našem příkladu vlevo nahoře. Toto označení udává počet dob (většinou čtvrťových not) za minutu (beats per minute, BPM) a můžete si jej snadno nastavit na metronomu.

 

Další podstatnou záležitostí je označení dynamiky pod osnovou. Buď pomocí písmen (p znamená piano neboli potichu; f je forte, tedy nahlas; škálu dalších označení najdete například na Wikipedii) nebo značek postupného růstu hlasitosti (crescendo) respektive ztišování (decrescendo) - to jsou ty zobáky pod osnovou.

Kýblova bubenická školka - … notace
Kýblova bubenická školka - … notace

A nakonec metrum. Dvě čísla pod sebou na začátku zápisu. Metrum určuje počet a rozdělení přízvučných a nepřízvučných dob v taktu. Vrchní číslo označuje počet dob v taktu, spodní číslo hodnotu, které připadá jedna doba. Klasický čtyřčtvrťový takt (4/4) má čtyři doby a na každou připadá jedna čtvrťová nota. Obdobné je to s 2/4, 3/4 nebo 5/4 metrem. Poněkud složitější věc je složené metrum (6/8, 9/8 nebo 12/8), kdy takt čítá dvě, tři nebo čtyři doby, každou o délce tří osmin. Začíná to být trochu matematika a pro další výklad budeme potřebovat znát hodnoty not, takže se těšte na příště.

Psáno pro časopis Muzikus