Kytarová dílna - kytara v latinskoamerické hudbě

Kytarová dílna - kytara v latinskoamerické hudbě
Kytarová dílna - kytara v latinskoamerické hudbě

Calypso

Původ calypsa můžeme nalézt ve vokálním projevu černošských otroků z oblasti západoindického soustroví (Jamajka, Barbados a hlavně Trinidad). Je to obdoba plantážních písní severoamerických černochů. Byly to převážně sborové písně a výrazný rytmický doprovod spolupůsobil při práci otroků na plantážích. V textech se nalézala různá zašifrovaná sdělení a významy.

Po druhé světové válce s nárůstem obliby latinskoamerické hudby prošlo calypso mnoha komerčními úpravami a první úspěšnou skladbou byla píseň skladatelů Sullivana a Barona If You Ever Go to Trinidad, která se pak proslavila pod názvem Drinking Rum and Coca Cola. S nástupem zpěváka Harry Bellafonteho dosáhla popularita calypsa vrcholu roku 1957. V té době se utvořil i stejnojmenný módní tanec. Forma se často upravuje jako kuplet (šestnáctitaktový refrén, spolu s verzí se několikrát opakuje). Hraje se v taktu alla bréve (2/2) nebo 4/4 a tempo se pohybuje 33-46 taktů za minutu.

Psáno pro časopis Muzikus