Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - IV

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - IV
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - IV

Další ovladače: Mute a Arm

V předchozí fázijsme si připravili tlačítko Solo, které rozšiřuje náš původní patch, který pozoroval a ovládal hlasitost a stereopozici aktuálně vybrané stopy. Nyní tedy náš patch kromě toho pozoruje a nastavuje také Solo aktuálně vybrané stopy. Logicky budou následovat tlačítka Mute (umlčení

stopy) a Arm (možnost záznamu do stopy).

Toto pokračování bude v podstatě hodně velkou nudou, protože budeme jen používat to, co už jsme si připravili pro tlačítko Solo. Jediné, co budeme měnit, je vlastnost (property), která se všude ze „solo“ změní na „mute“, respektive „arm“.

V podstatě můžeme tedy okopírovat úplně vše, co jsme jako nové vytvořili minule. Tedy vše od objektu [message], který obsahuje zprávu path live_set view selected_track až po objekt [prepend set solo]. Ale víte co? Pojďme náš patch hned trošku optimalizovat. Proč bychom měli znovu a znovu zatěžovat procesor zjišťováním cesty k objektu Mute, když cesta už je jasná, tedy stejná jako k objektu Solo. Změní se pouze vlastnost (property). Z horní části patche (našeho pozorovatele) tedy okopírujeme pouze od [message] s popisem property solo až po tlačítko. Objekt [message] s popisem property solo změníme logicky na property mute. A logicky změníme grafiku tlačítka z modrého S na asi oranžové (?) (Live v podstatě nemá klasické tlačítko Mute, používá tlačítko kombinované s aktivací stopy) tlačítko M.

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - IV
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - IV

A jak to tedy teď propojit? Objekt [t b l] změníme na objekt [t b l b l]. Jeden pár „b l“ použijeme pro tlačítko Solo, jak už máme, a druhý použijeme pro nové tlačítko Mute.

Hned se podíváme i na část ovladače, tedy kdy budeme tlačítkem M ovládat funkci Mute dané stopy. Opět hned patch trošku zoptimalizujeme a nebudeme tedy znovu kopírovat objekt [message] s popiskem path live_set view selected_track.

Psáno pro časopis Muzikus