Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - zobrazení špičky signálu na výstupu

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - zobrazení špičky signálu na výstupu
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - zobrazení špičky signálu na výstupu

Dnes do našeho patche přidáme zobrazení špičky signálu na výstupu. V podstatě použijeme vše, co jsme použili minule, pouze změníme pozorovaný objekt a trošičku si pohrajeme s grafickou reprezentací.

Jako vždy, i tentokrát nám pomůže pohled do dokumentace LOM. Zde najdeme vlastnost stopy (Track > Property) s popiskem output_meter_level. Z popisu se dozvíme, že drží hodnotu měřáku na výstupu audio a MIDI stopy po dobu 1 vteřiny. Pro audio stopu používá maximální hodnotu levého a pravého kanálu. Stejně jako u měřáku, i zde je výstup v rozsahu 0.0 až 1.0.

Pro grafickou reprezentaci měřáku opět použijeme objekt [slider] a stejně jako u měřáků, i zde změníme nastavení v Inspectoru. Aby vše hezky vypadalo, vytvoříme [slider] objekty dva. V Presentation Mode je umístíme nad objekty [slider] (menu Arrange > Bring to Front), které používáme jako měřáky. V Inspectoru nových objektů [slider] musíme nastavit pozadí (Background Color) a barvu „vypnuté“ části (Off Color) na průhledné (Opacity 0 %), abychom graficky viděli hodnotu měřáku spodního a špičku přes něj. Knob Shape u měřáku špičky nastavíme na Indicator, aby objekt [slider] zobrazoval pouze jednu jedinou hodnotu, tedy právě tu špičku, a nikoliv celý sloupec. Thikness, tedy tloušťku ukazatele jsme změnili z výchozí hodnoty 100 na 20. A ještě můžeme změnit On Color (barvu) na červenou (protože je to špička). A stačí, stejně jako vždy, připojit za náš objekt [t l b l b...].

Psáno pro časopis Muzikus