MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart

Tématem tohoto článku je automatizace mixu v softwarových digitálních audio pracovních stanicích (DAW). Obecně to může být Cubase, Pro Tools, Sonar, Studio One, Logic a další.

 

Automatizace mixu znamená automatické zapamatování si a pozdější vyvolání hodnot parametrů mixování a efektů, např. hlasitosti stopy, panoramy, míry efektu pro jednotlivé stopy, parametrů použitých efektů atd.

 

V našem případě využijeme popis možností automatizace v programu Cubase 8.

 

Automatizační křivky

Změna parametrů mixu v závislosti na čase je znázorněna pomocí automatizačních křivek v automatizačních stopách, které jsou přidruženy ke stopám projektu.

 

Existují dva druhy automatizačních křivek:

 

Křivka ramp - pro parametry, které se mění plynule v určitém rozsahu hodnot, např. hlasitost, panorama, míra efektu...

 

Křivka jump - pro parametry, které nabývají pouze dvou hodnot, většinou poloha vypnuto/zapnuto, např. solo, mute, zapnutí/vypnutí efektu...

Automatizace ve stopě
Automatizace ve stopě

Zápis/čtení automatizace

K ovládání automatizace slouží tlačítka W (write - zápis automatizace) a R (read - čtení automatizace) na dané stopě. Pokud je aktivní W, během přehrávání projektu je zaznamenána jakákoliv změna parametrů mixeru nebo aktivních efektů. Při aktivním R se zpětně čtou a aplikují všechny zaznamenané parametry. Vlastní zápis automatizace lze provádět dvěma způsoby: ručně vykreslením automatizační křivky v automatizační stopě nástrojem tužky pomocí myši nebo automaticky změnou požadovaných parametrů ovládacích prvků během přehrávání projektu a aktivním tlačítku W. Zpětně je možné detailně editovat vytvořenou automatizační stopu myší, pomocí nástroje pro výběr: linkou, parabolou a dalšími. Je možné posouvat vytvořené body křivky, mazat je, vytvářet nové, kopírovat, nastavit, zda se má automatizační křivka kopírovat s kopírováním událostí ve stopě.

 

Nastavení křivek ramp

Ramp křivky lze nastavovat pomocí speciálního editoru, který se aktivuje označením úseku křivky tažením myší a vytvořením označovacího obdélníku. Na okrajích vytvořené oblasti jsou k dispozici ovládací prvky pro absolutní nebo relativní posuv křivky.

Nastavení křivky ramp
Nastavení křivky ramp

Automatizační režimy

K dispozici bývají tři automatizační režimy, které jsou shodné co do aktivace, ale liší se deaktivací.

Touch - po deaktivaci, ukončení ovládání se hodnota parametru vrátí na původní hodnotu v místě aktivace.

MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart
MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart

Auto-Latch - po deaktivaci, ukončení ovládání, zůstane zachována aktuální hodnota parametru až do ukončení zápisu automatizace zastavením přehrávání nebo deaktivací tlačítka W.

MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart
MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart

Cross-Over - po deaktivaci, ukončení ovládání, zůstane zachována aktuální hodnota parametru, pokud znovu dojde k aktivaci, bude zápis ukončen automaticky v místě, kde dosáhne nová křivka hodnoty původní křivky, tedy v místě protnutí obou křivek.

MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart
MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart

Trim - v tomto režimu je možné upravit původní automatizační křivku novou křivkou, jejím tažením nahoru/dolů a tím zvýšit/snížit hodnoty parametru. Toto lze provádět automaticky v režimu přehrávání nebo ručně tažením myší při zastaveném přehrávání projektu.

MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart
MIDI v DAW - Automatizace - workshop Deccart

Automatizace MIDI ovladačů

Automatizační data pro MIDI ovladače lze zaznamenat do MIDI partu nebo do automatizační stopy. Pro detailní nastavení je k dispozici panel, kde lze určit, jak bude automatizace pracovat v režimu přehrávání a jak budou automatizační data zapsána do MIDI partu nebo automatizační stopy. Veškeré nastavení v tomto panelu se ukládá s uložením aktuálního projektu.

 

Během závěrečného zmixování všech stop do finálního formátu není možné ručně ovládat požadované ovládací prvky, tedy automatizace je jako jedna z fází zpracování hudby na počítači nezbytná.

Aktivace automatizace ve stopě
Aktivace automatizace ve stopě
Psáno pro časopis Muzikus