Mixy, které bychom měli znát! - Trsání v bříšku ’de mi aneb Baila dentro de mi

Mixy, které bychom měli znát! - Trsání v bříšku ’de mi aneb Baila dentro de mi
Mixy, které bychom měli znát! - Trsání v bříšku ’de mi aneb Baila dentro de mi

Trsání v bříšku ´de mi

aneb Baila dentro de mi

Motto: Ty máš nějaký štěstí... Schovaný? Uka, jo?

 

Kdo: Anoushka Shankar

Co: živé turné Raga Flamenco Journey

Kde: Girona ve Španělsku 3. června, Lyon ve Francii 13. června 2011

 

Aranžér

Anoushka zadrnká ti do ouška

Ravi Shankar, sitárový král dvě dcery po sobě zanechal. Ta první je krásná a známá jako zpěvačka Norah Jones a ta druhá, neméně půvabná Anoushka Shankar, pokračuje v tatínkových šlépějích. Je skvělá sitáristka. A nejen to. Má smysl pro spojování různých žánrů i hudebních kultur. V poslední době „nakopla“ projekt spojující indickou tradiční hudbu (raga) se španělským flamencem. Že to nejde dohromady? Nebála se vyrazit na turné, kam zahrnula i kolébku flamenca - jižní Španělsko.

 

Královna versus král

O indickém sitáru platí, že patří mezi královské nástroje. Podobně jako varhany. Kdo by mohl být vítězem? Klávesový nástroj disponuje až tisíci píšťalami, namíchá rozličné valéry, mixtury. Od hebkých flaut po ostré bombardy. Tón mu musí ovšem vystačit rovnější, více vyniká v syntetických procedurách.

 

Oproti tomu trsací sitár dokáže pracovat s detaily - mikroladěním. Tenhle individualista jak pomocí nastavitelných pražců, tak natahování strun ohýbá velmi jemně výšku tónu. Přestože zahrnuje povícero rezonančních korpusů i rezonující struny uvnitř krku, barvu nabízí konstantní. Inu každý z instrumentů je zaměřen jinam.

Mixy, které bychom měli znát! - Trsání v bříšku ’de mi aneb Baila dentro de mi
Mixy, které bychom měli znát! - Trsání v bříšku ’de mi aneb Baila dentro de mi

„Indo-španěl“ -arzenál

I řada nástrojů z „Anuščina“ bandu působí na Čecha exoticky. Přesto je dle generování tónu dokážeme zařadit do tradičních rodin. Tak například shehnai, na který hude Sanjeev Shankar, patří po bok našich dvojplátků, tedy hoboje či anglického rohu. Podobně disponuje ostrým mečivým tónem.

 

Pirashanna Thevarajah „odsýpá“ rytmy na buben mridangam, který bychom dle bohaté techniky dlaní a prstů při hře oběma rukama nejspíše zařadili do kong. Od těch se liší tím, že blány na společném korpusu stojí proti sobě, tj. signály od pravé a levé ruky se uvnitř střetávají, prolínají a vytvářejí osobité valéry.

 

Mezi třetí indický nástroj patří tampura, která pracuje jen s prázdnými strunami a vlastně pomáhá sitáru vytvářet prodlevy. Hraje na ni Kenji Ota (v Gironu má zrovna volno) nebo alternativně shehnaista Shankar.

 

Španělská kytara i modernější cajon, na který hraje Ramon Porrina, v Čechách dávno zdomácněly. Samozřejmě expresivní fíling zpěvačky Sandry Carrasco k flamengu neodmyslitelně patří.

 

Prenatální rasqueado

Jak Anoushka vysvětluje, písnička ji napadla v těhotenství, kdy si užívala „pokopávání“ synka v pupíku: Baila dentro de mi, la vida baila, baila dentro de mi, mira la vida baila, encendida por ti, vive una llama, baila dentro de mi, la vida baila... (Tančí ve mně, tanec života, tančí mi uvnitř, sleduj ten tanec života, rozžehnut tebou, plamínek žije, a tančí ve mně, tanec života...) Melodicky má hlavní motiv skutečně blízko k flamencu - jak posouváním sekvencí (vycházejícím z kytarové techniky) a jejich zdobením ve vokále, tak důslednými paralelami ve druhém hlase (shehnai). Flamengo to ovšem není ledajaké, sitár utvrzuje prodlevu v sopránu (bordunové struny čikári), a to na tercii (3. stupni!). Navíc jde hlavní motiv zapsat do 6/4 taktu - pattern je členěn na úseky 4 + 2. Posouvání a synkopování sekvencí (viz obr. 1: Hlavní motiv - žluté pasáže) vytváří napětí. V evropské mluvě bychom techniku nazvali rotací, Indové se ji učí jako náplň tály (obdoby taktu). Fúze je ukázkou citlivého spojení historicky svérázných kultur.

 

Špeky

1. Samozřejmě že virtuózní rasgueadové laufy překlopené do stáru.

2. Kytarový doprovod v Gironě pojal Alvaro Antona spíše rytmicky a melodicky, naproti tomu Melon Jimenez v Lyonu nešetří harmoniemi a obohacuje kompozici dalšími valéry, nebojí se používat akordy jemnější zahuštěné velkými sekundami - Bsus2, B6, Fsus4 - i flamecově ostré D11/5- (se zmenšeným kvintakordem).

3. Když sjíždí Padma Shankar „echt“ evropské housle v modu s citlivými mikrointervaly patřičně rozvedenými, je to prostě Indie.

4. V Gironské verzi zpožděný shehnai imituje housle.

5. Virtuózní mezihry se odklánějí od patternu 4 + 2 a běží například na vzorcích 3 + 3 nebo 3 + 3 + 1.

 

Zvukař

 

Crossover

Dnes jsme se zakousli do koláčku jménem Inside me, kde se kombinují žánry i nástroje. Jde o live nahrávku s obrazem, tomu odpovídá i zvukové ztvárnění a rozvrstvení nástrojů. Rozebereme celou píseň hranou v Gironě a okořeníme popisem snímání.

Mixy, které bychom měli znát! - Trsání v bříšku ’de mi aneb Baila dentro de mi
Mixy, které bychom měli znát! - Trsání v bříšku ’de mi aneb Baila dentro de mi

Rytmika

Rytmiku tvoří cajon (70%L a 50%L) a mridangam (75%L). Cajon v první sloce pouze odpovídá zpěvu. Od druhé sloky se přidá mridangam a oba nástroje se spojí v rytmické ostináto provázející celou píseň. I akustická kytara (95%R) se v mezihrách zhošťuje rytmické složky spočívající v poklepech na korpus a zatlumené struny.

 

Hamonie a melodie

Skladbu uvede arpeggio na tampuru (95%R), určí tóninu.

 

Hlavním harmonicko-melodickým nástrojem vévodícím nahrávce je širší sitár (40%L-Center). Kromě volných strun, na něž Anoushka rytmizuje s cajonem a mridangamem, podporuje unisonem zpěvovou linku. V mezihrách mezi slokami hraje sóla.

 

Dalším melodickým nástrojem je dvouplátkový shehnai (90%R), většinou v dálce doplňuje zpěv druhým hlasem. Stejnou funkci vykonávají i housle, ty jsou navzdory poloze na pódiu umístěny ve stereobázi vlevo (95%L), aby vyvážily shehnai a kytaru. Ta ve slokách opouští rytmizování, aby opisovala v nižší oktávě sólový zpěv. Odděluje se od houslí a shehnaie a rozšiřuje tak harmonii.

 

Sólový zpěv

je umístěn mírně vpravo (10%R), aby korespondoval s videozáznamem.

 

Prostory

jsou tvořeny jednak přirozeně znějícím širokým hallem, kterým jsou obarveny (zřejmě kromě sitáru) prakticky všechny nástroje včetně sólového zpěvu. Housle a shehnai jsou do hallu puštěny více, aby jejich umístění ve vzdálenější zvukové vrstvě znělo přirozeněji.

 

Ambientí mikrofony zaznamenaly přeslechy sousedních nástrojů i odposlechových monitorů. Nasbírala se v nich i ambience pódia. Tak vznikl další nezamýšlený prostor.

 

Špek 1: Zadní basový mikrofon cajonu je umístěn blíže středu báze než přední struníkový. Tím je basové pásmo s největší akustickou energií rovnoměrněji rozděleno mezi oba stereokanály.

Špek 2: Tradiční součást produkce indické hudby - koberce, na nichž většina hudebníků dlí - blahodárně eliminují nepříjemné odrazy a tím velice napomáhají zvukové čistotě nahrávky.

Snímaní

Zpěv je snímán kontaktně dynamickým mikrofonem. To zmenšuje přeslechy a usnadňuje práci zpěvačky s mikrofonem.

Cajon má standardně dva mikrofony. Dynamický bere zezadu hluboké údery, kondenzátorový nazvučuje přední desku se struníkem. Mikrofony míří proti sobě, je nutno jeden přefázovat (otočit fázi o 180 °).

Mridangam hraje do dvou dynamických mikrofonů; každý kontaktně snímá jednu blánu. I tady je třeba jeden přefázovat.

Akustická kytara je brána ambientně jedním kondenzátorovým mikrofonem ze střední vzdálenosti. To zaručuje přirozený zvuk, ale dochází k větším přeslechům. Tento mikrofon také zaznamenal kytaristovy výkřiky „olé!“.

Tampura je snímána kontaktně jedním kondenzátorovým mikrofonem i snímačem.

Shehnai bere kontaktně jeden mikrofon přímo u roztrubu.

Housle hrají do směrového kondenzátorového mikrofonu ze střední vzdálenosti. I tady vznikají větší přeslechy.

Sitár je vzhledem ke složitosti vyzařovací charakteristiky nástroje snímán kombinovaně. Kontaktní kondenzátorový mikrofon míří na korpus. Současně je zvuk brán i linkou; sitár zřejmě skrývá v útrobách jeden nebo více snímačů.

 

Závěr

Nahrávka je vyvážená, nástroje čitelné. Rozmístění respektuje postavení hudebníků na pódiu s výjimkou zpěvu a houslí. Snad mridangam mohl být umístěn vpravo a nebyl by maskován cajonem.

 

Smixovaný tip

Ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny je bojovka odpískána tím, že děda (Josef Karlík) vezme Vašíka (Tomáše Holého) na hřbitov, kde babičce na pravdě Boží sděluje, jaké mají štěstí a skvělého vnoučka. Ten to ovšem Troubelín nechápe a kontruje: Ty máš nějaký štěstí, dědo? Schovaný? Uka, jo? A Anoushka ví, že není špatné ve správný čas „uka“ těm správným lidem, že štěstí existuje

Zdroje:

Girona

www.youtube.com/watch?v=23zGI-rnGxk

Lyon

www.youtube.com/watch?v=Lr8G7UNgy24

Psáno pro časopis Muzikus