Muzislovník - jak vypadá mixážní pult typu In Line

V našem dvojjazyčném povídání zakončíme litanie o mixpultech stručným popisem mixážních pultů typu In Line. (anglicky We conclude our double-language rogation about mixing consoles with a short description of the In Line type og mixers.) Narozdíl od pultů, jež toto označení nenesou, nemají pulty In Line samostatné jednotky podskupin (on the contrary with other mixer they have no subgroup units), ale mají konstrukčně komplikovanější routing (but they have more intricately designed the routing circuits), kde lze jakoukoliv, nebo téměř jakoukoliv, stopu odeslat pro monitoring do stopy jiné (where it is posible any or almost any track to be routed to the monitor section of an another track). Využívají se hlavně v nahrávacích studiích se spojením s vícestopým zvukovým záznamem. (They are useful in conjunction with multi-track sound recorders in sound recording studios.) Dřív to bývaly magnetické stopy vícestopého magnetofonu s širokým pásem (There was a magnetic track on a multitrack-tape-recorder in antecedent times), dnes většinou vše zajišťuje nějaký druh digitálního záznamu na nějaké digitální paměťové médium (now it is generally some kind of a digital sound-recorder with a digital memory medium insides), standardně hard-disk, nebo taky paměťové karty či SSD. Mixpult In Line lépe vyhovuje studiovému provozu (The In Line mixer suits better to the studio purpose), kdy některé zvukové stopy jdou za záznamu (some track are replayed from the record), zatímco do jiných nahrávají doplňující záznam živí hudebníci (and other tracks are being recorded by living musicians). Nebo některou z pasáží skladby zkoušejí zahrát lépe. (Or they try to play and record some part better.)

 

Každá vstupní jednotka takového pultu má tedy část záznamovou a část monitorovací, někdy taky rozdělený (divided) nebo rozdělitelný (divisible) korekční ekvalizér na šavli. Zezadu (from the rear side) takový pult poznáme tak, že každá ze vstupních jednotek (every input modul) má kromě obvyklých symetrických vstupů (balanced inputs) pro mikrofon a linku a smyčky Insert (insert loop) taky symetrický nebo asymetrický výstup (balanced or un balanced output) pro zvukovou stopu Tape Out a vstup z této zvukové stopy Tape In. Naopak u nich obvykle chybí přímý výstup z šavle Direct Out.

Tímto bych skončil po kouskách sáhodlouhé povídání o mixážních pultech a pro příští pokračování muzikusího Slovníčku si vymyslím jiné téma, které v něm ještě nebylo.

Psáno pro časopis Muzikus