Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií

V minulém dílu jsme v knihovně médií Cubase (MediaBay) vyhledávali pomocí klasického textového vyhledávání řetězce. A ještě předtím jsme vyhledávali podle určitých atributů. Dnes se podíváme na vyhledávání pomocí logických příkazů, tzv. Logical Filters.

Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií
Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií

Do této části vyhledávání se dostaneme po kliknutí na tlačítko Logical, které je vedle tlačítka Attribute v sekci Filters v MediaBayi. Řada uživatelů, když se do této sekce (omylem) dostane, spatří nějaké oranžové obdélníky, zjistí, že zmizely sloupečky s atributy pro vyhledávání, a tak se rychle zase raději vrátí zpět (pokud vědí jak). Ale není vůbec potřeba se této části MediaBaye bát. Často může přinést vyhledávané výsledky mnohem rychleji a efektivněji než ostatní možnosti vyhledávání. V podstatě tedy vyhledáváme na základě logických operací. MediaBay pak prohlédne celou skenovanou databázi mediálních souborů a zobrazí všechny soubory, které nastaveným parametrům odpovídají.

Konkrétní příklad může vypadat třeba takto: Sample Rate equal 44100 Any Attribute contains Stereo.

Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií
Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií

Budeme tedy vyhledávat všechny soubory, jejichž vzorkovací frekvence je 44,1 kHz. Už z tohoto zadání logicky vyplývá, že budeme hledat mezi zvukovými soubory. MIDI soubory nemají vzorkovací frekvenci, stejně jako presety plug-inů, presety tracků a spousta dalších typů mediálního obsahu. A zároveň budeme hledat pouze takové soubory, jejichž jakýkoliv atribut bude obsahovat stereo. Může se tedy jednat o zvukový vzorek s řetězcem stereo v názvu (třeba Drums_stereo nebo Guitar_stereo). Může se ale jednat třeba i o atribut udávající počet kanálů Mono, Stereo, 5.0, 5.1...) anebo jakýkoliv jiný atribut. Všechny podmínce vyhoví.

Obecně je postup v Logical Filteru následující: Okno obsahuje tři sloupce. Klikneme do levého sloupce a vybereme atribut, který chceme použít (například Sample Rate). Z prostředního sloupce vybereme operátor (na ty se podrobně podíváme za chviličku), například equal, a do pravého sloupce vypíšeme hodnotu, kterou chceme vyhledávat.

Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií
Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií

Pokud chceme přidat další podmínku svého vyhledávání, klikneme v pravém dolním rohu pravého sloupce na ikonu +, čímž přidáme další řádek, ve kterém můžeme vytvořit další podmínku. Pokud naopak chceme celý řádek s podmínkou smazat, klikneme na -.

Jaké logické operátory tedy máme k dispozici?

Contains - výsledek musí obsahovat daný text nebo číslo z pravého sloupce.

Matches words - výsledek musí odpovídat textu v pravém sloupci.

Omits - výsledek nesmí obsahovat text nebo číslo uvedené v pravém sloupci.

Equals - výsledek musí obsahovat přesně text nebo číslo z pravého sloupce, a to i včetně přípony souboru (například .wav). Malé/velké písmeno nehraje roli.

>= (větší, rovná se) - výsledek musí být větší nebo roven číslu v pravém sloupci.

<= (menší, rovná se) - výsledek musí být menší nebo roven číslu v pravém sloupci.

Is empty - vyhledá soubory, jejichž daný atribut (levý sloupec) nemá dosud definovanou specifickou hodnotu. Tedy hodnota atributu je prázdná.

Matches - výsledek musí odpovídat textu nebo číslu v pravém sloupci. V pravém sloupci lze také použít operátory zmíněné v minulém dílu: and, or, not, závorky a uvozovky.

In range - výsledek bude v rozsahu čísel uvedených v pravém sloupci.

Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií
Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií

Jak vidno, logické filtry jsou mocným nástrojem. Mohou pomoci nejen v produkci, ale mohou pomoci třeba i v okamžiku, kdy zvukovou knihovnu opatřujeme vlastními atributy pro pozdější snazší vyhledávání.

Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií
Nebojte se funkcí v DAW - Knihovna plná médií
Psáno pro časopis Muzikus