Nebojte se funkcí v DAW - Logical Editor - základní podmínky

Nebojte se funkcí v DAW - Logical Editor - základní podmínky
Nebojte se funkcí v DAW - Logical Editor - základní podmínky

Před několika málo díly jsme se bavili o Project Logical Editoru, což je takový malý skriptovací jazyk pro operace na úrovni celého projektu. Pak jsme si na chvilku odskočili k praxi a teď se zase podíváme na trošku teorie.

Jak jsem tenkrát naznačil, podobný skriptovací jazyk máme k dispozici také na úrovni MIDI dat. Jmenuje se Logical Editor (bez Project). Logical Editor je k dispozici pouze v Cubase Pro. Nicméně MIDI Insert Transformer a Input Transformer (o kterých si budeme povídat příště), které s Logical Editorem řadu funkcí sdílejí, je k dispozici jak v Cubase Pro, tak v Cubase Artist.

Podobně jako Project Logical Editor (PLE), i Logical Editor je rozdělen do dvou hlavních sekcí a pod ním je ještě sekce Funkce. A stejně jako v PLE, i v Logical Editoru jsou oněmi dvěma hlavními sekcemi Filter Condition (podmínka filtru, kde definujeme, jaké podmínky musí daná MIDI událost splňovat, aby byla do filtru zařazena, a následně na ni byla akce aplikována) a Action List (seznam akcí; kde definujeme, jaká/jaké akce se má/mají na vybrané, filtrované MIDI události aplikovat).

Nebojte se funkcí v DAW - Logical Editor - základní podmínky
Nebojte se funkcí v DAW - Logical Editor - základní podmínky

Ještě než se opět pustíme do jednotlivých parametrů, je dobré říci, na jaké MIDI události konkrétně bude daný Logical Editor aplikován, respektive z jakých dat bude filtr vybírat. Je to vcelku logické. Pokud je v okně projektu vybrán nějaký MIDI Part (nebo vícero MIDI Partů), bude toto nastavení Logical Editoru aplikováno na všechna data v tomto MIDI Partu (případně MIDI Partech, pokud jich je označených vícero). Pokud ale v Key Editoru (nebo jiném MIDI editoru, jako je List Editor, Drum Editor, Score Editor, In Place Editor) označíme konkrétní MIDI události (ať jsou to MIDI noty, nebo MIDI kontroléry), bude Logical Editor svým filtrem podrobovat pouze tato vybraná data. Tedy zjednodušeně řečeno Filter Condition je aplikován na aktuálně vybraná MIDI data (MIDI Part nebo MIDI události). Jen je třeba si správně uvědomit, co přesně je skutečně aktuálně vybráno. Pokud v projektu není vybrán žádný MIDI Part nebo MIDI událost, je položky Logical Editor v menu MIDI neaktivní.

Konkrétní použití Logical Editoru jsme si ukázali minule. Jako inspiraci lze také použít velké množství přednastavení, která jsou po instalaci okamžitě k dispozici.

Nebojte se funkcí v DAW - Logical Editor - základní podmínky
Nebojte se funkcí v DAW - Logical Editor - základní podmínky

Nejzákladnější volbou je vždy typ dané události, kterou chceme zpracovávat, tedy Type Is | Equal. Kromě standardních a očekávaných možností. jako jsou Note, Controller, PitchBend ale i Polly Pressure, Program Change a další, jsou zde i SMF Event a VST3 Event. Dále obvykle nastavujeme hodnoty Value 1 a Value 2 a případně i Channel. Pro typ Note je Value 1 výška tónu (Pitch) a Value 2 je hlasitost (Velocity). Pro MIDI kontrolér je Value 1 číslo MIDI kontroléru, třeba CC 1 (Modulation) a Value 2 je hodnota daného kontrélru (0-127). Mezitím můžeme samozřejmě nastavovat všechny typické operátory jako v Project Logical Editoru, tedy Equal (je rovno), Unequal (není rovno), Bigger (větší než), Less or Equal (menší nebo rovno), In range (v rozmezí), ale pro událost Note třeba také Note is Equal to (nota je rovna), kde můžeme zadat třeba D a Logical Editor bude filtrovat notu D všech oktáv.

Nějaká jednoduchá podmínka by tedy mohla vypadat třeba takto:

Type is | Equal | Note | And

Value 1 (Pitch) | Note is qual to | D | And

Value 2 (Velocity) | Bigger or Equal | 120.

Tedy vybrali bychom všechny noty D, jejichž hlasitost je vyšší nebo rovna 120. A všechny tyto noty bychom pak mohli procesovat.

Psáno pro časopis Muzikus