Nebojte se funkcí v DAW - Profil Cubase

Nebojte se funkcí v DAW - Profil Cubase
Nebojte se funkcí v DAW - Profil Cubase

V minulých dílech jsme se bavili o preferencích a osobním nastavení Cubase. Je zřejmé, že se může jednat o důležitá data. Nastavíme si Cubase tak, aby se nám s ní pracovalo co nejlépe, nejpohodlněji, nejrychleji, a pak se může někdy stát, že bychom o toto nastavení mohli přijít. To není zrovna příjemné. Proto máme dvě možnosti, jak si toto osobní nastavení Cubase uchovat.

 

Jednou variantou je, že si prostě zazálohujeme celou složku preferencí Cubase na nějaké bezpečné místo poté, co jsme s nastavením Cubase spokojeni. Pro jistotu znovu opakuji umístění složky preferencí Cubase, v závislosti na daném operačním systému:

Win: %AppData% Steinberg/Cubase X_64 a Mac: ~Library/Preferences/Cubase X, kde X je číslo verze Cubase.

Asi je dobré zmínit, že některé soubory preferencí Cubase se vždy znovu a znovu zapisují v okamžiku, kdy Cubase ukončíme. Pokaždé, a to i v případě, že jsme žádnou změnu nastavení (zdánlivě) neprovedli. Proto pokud si chceme zazálohovat naše nastavení, musíme Cubase nejdříve ukončit a pak teprve danou složku preferencí zazálohovat.

Nebojte se funkcí v DAW - Profil Cubase
Nebojte se funkcí v DAW - Profil Cubase

Nicméně v Cubase se i na toto pamatuje. A proto je v menu Edit k dispozici Profile Manager, který nám umožňuje spravovat profily, tedy právě nastavení Cubase. Tedy jakmile jsme s naším nastavením Cubase, můžeme z něj vytvořit profil, a ten vyexportovat do jediného souboru, který můžeme v případě potíží s Cubase znovu naimportovat zpět. Zde je potřeba upozornit, že v případě, kdy vytváříme nový profil, tento se nevytváří z aktuálního nastavení Cubase, ale z nastavení, které je uloženo ve složce preferencí. Nicméně jak jsme si už řekli, do složky preferencí se data ukládají v okamžiku, kdy se Cubase ukončuje (nikoliv hned v okamžiku, kdy nastavení změníme). Proto je nutné, abychom Cubase nejdříve ukončili a znovu spustili, pokud jsme měnili nějaké nastavení v Cubase, které chceme do daného profilu uložit. Nestačí pouze změnit nastavení v okně Preferences nebo v okně Key Commands a hned profil uložit. To by se změny do nového profilu neuložily.

Mimochodem, profil vlastního nastavení Cubase se nehodí pouze v případě řešení problémů s Cubase. Zvukaři, kteří pracují v různých studiích, mohou mít své vlastní nastavení Cubase uložené třeba někde v Dropboxu nebo na flashce USB a mít tak osobní nastavení Cubase vždy s sebou, ať jsou v jakémkoliv studiu.

Profily lze také využít v případě, že v jednom systému, jednom počítači, pracuje více zvukařů, z nichž každý preferuje jiné nastavení Cubase. Každý ze zvukařů si může v Cubase vytvořit svůj vlastní profil podle toho, jak se mu líbí. A pak si v Profile Manager zvolit svůj vlastní profil, jakmile začne s Cubase pracovat. I zde je dobré podotknout, že po aktivaci profilu je obvykle nutné Cubase restartovat. Důvodem je to, že některá nastavení v Cubase vyžadují po změně restart vždy (nejčastěji se jedná o nastavení v oblasti grafiky Cubase). I když toto nastavení změníme v okně Preferences, Cubase nás vyzve k restartu. Proto je třeba restartovat Cubase i po aktivaci nového profilu.

Soubor profilu Cubase dokonce obsahuje víc informací než pouze složka preferencí Cubase. Některé informace o nastavení jsou uložené i jinde než jen ve složce preferencí, a i tyto informace jsou do profilu uložené. Profil dokonce dokáže rozlišit, zda jej importujeme na stejný počítač, kde byl exportován, anebo na počítač jiný a podle toho rozhodnout, zda některé nastavení importovat, nebo ne.

Psáno pro časopis Muzikus