Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů

Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů
Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů

Tvorba bicích partů je v moderní hudbě hodně zásadní. Samozřejmě zde opravdu hodně záleží na hudebním stylu a na tom, zda píšeme pro klasickou kapelu, kde očekáváme, že bicí part bude následně nahrán živým muzikantem, anebo zda jsme vlastně producentem a námi vytvořené bicí v nahrávce zůstanou.

Obecně máme dvě možnosti (pokud vynecháme tu variantu, že nám bicí někdo autorsky nahraje, protože se bavíme o variantě, kdy part sami

píšeme). Buď můžeme každý jeden úder do bubnu přímo napsat, anebo můžeme využit již hotové smyčky (a to buď MIDI nebo audio).

Obě možnosti můžeme více či méně úspěšně kombinovat. Jestliže máme k dispozici MIDI smyčku bicích, máme poměrně volnou ruku kreativity. Jednotlivé údery jsou napsány v podobě MIDI noty, které pouze spouštějí konkrétní zvuk bicích (ať už se jedná o samply - asi nejčastěji - anebo jakýkoliv jiný zdroj zvuku). Jediné, na co si musíme dát pozor, je to, abychom daným MIDI notám přiřadili správný zvuk (anebo naopak upravili MIDI data tak, aby noty odpovídaly zvuku). Často se dodržují určitá pravidla, na jaké MIDI notě má být bass drum, kde snare atd. Ale nejsou to pravidla zavazující, takže tvůrce MIDI souboru může noty uspořádat jinak. To lze ale využít ku prospěchu a tvůrčím způsobem. Naopak si můžeme pohrát s tím, jak by stopa bicích zněla, kdybychom namísto zamýšleného basového bubnu použili třeba zvuk hi-haty a zvuky vlastně zpřeházeli. Výsledek může být velmi zajímavý nebo může posloužit minimálně jako skvělá inspirace.

Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů
Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů

Pokud máte k dispozici MIDI smyčku bicích, rozhodně se vždy zamyslete nad kvantizací (a obecně časováním). Obrovská výhoda MIDI smyček je to, že jsou buď nahrané živým muzikantem (obvykle bubeníkem, který nahrává na MIDI bicí), nebo jsou naprogramovány profesionálem. To znamená, že timing obvykle sedí opravdu perfektně. Kvantizací (tedy přesným zarovnáním do mřížky) takové MIDI smyčky bychom zabili jejího ducha. Taková smyčka samozřejmě má nějaký svůj vlastní jedinečný groove, za který je hodně zodpovědný právě mikrotiming. Ano, někdy se může stát, že tento groove nesedí úplně na mikrotiming našich ostatních stop (pokud už nějaké máme, tedy pokud nezačínáme bicími). V takovém případě je samozřejmě nutné groove upravit. Ale opět bych rozhodně nešel cestou kvantizace. K faktu, že timing bicích nesedí úplně přesně na timing ostatních nástrojů už je potřeba mít vyvinutý cit pro rytmus.Proto je pak lepší udělat úpravu MIDI smyčky bicích ručně, aby timing opravdu seděl se zbytkem.

Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů
Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů

K dispozici samozřejmě máme řadu virtuálních softwarových bubeníků, které mnohdy právě už MIDI smyčku obsahují. Zároveň obvykle míváme na výběr z různých variant dané MIDI smyčky, kterou můžeme použít jednu třeba pro sloku, jinou pro refrén atd.

Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů
Nebojte se funkcí v DAW - Psaní bicích partů

Pokud potřebujeme přímo do MIDI smyčky zasahovat, můžeme tak obvykle v omezeném množství učinit přímo v editoru daného virtuálního nástroje. Ale řada uživatelů chce MIDI data upravovat ve svém obvyklém a oblíbeném MIDI editoru. Proto se často uživatelé ptají, jak danou smyčku do DAW dostat. Obecně velmi často funguje jednoduše přetažení MIDI smyčky z okna virtuálního nástroje do okna DAW. Obvykle se vytvoří nová MIDI (nebo Instrument) stopa s MIDI daty. Pokud tato varianta nefunguje, bývá někdy k dispozici možnost danou MIDI smyčku vyexportovat jako soubor ve dormátu mid, který následně do své DAW importujeme. Zkrátka obvykle se způsob najít dá.

Psáno pro časopis Muzikus