Nebojte se funkcí v DAW - Režimy záznamu

Nebojte se funkcí v DAW - Režimy záznamu
Nebojte se funkcí v DAW - Režimy záznamu

Pro různé situace se hodí různé režimy záznamu. Navíc některé režimy jsou společné jak pro audio, tak MIDI, ale jiné se liší.

V Cubase máme možnost nastavit běžné režimy záznamu, kde si můžeme vybrat mezi Punch In/Out a Re-Record. V případě první volby se po znovu stisknutí tlačítka Record (pokud už je Cubase v záznamu) zastaví záznam a Cubase zůstane v režimu přehrávání. Tedy kurzor běží dál, ale

už se nenahrává. Pokud zvolíme režim Re-Record, Cubase po znovu stisknutí tlačítka Record vrátí na místo, odkud jsme původně začali nahrávat, smaže nahrané audio nebo MIDI z předchozího záznamu a začne nahrávat znovu. Tento režim se hodí v okamžiku, kdy už během záznamu slyšíme, že tento take za nic nestál.

Nebojte se funkcí v DAW - Režimy záznamu
Nebojte se funkcí v DAW - Režimy záznamu

Dále můžeme globálně nastavit, zda má záznam vždy začít v místě kurzoru (Start Recording at Project Cursor Position), nebo zda má záznam začít v místě levého lokátoru, případně značky Punch In (Start Recording at Left Locator/Punch In Position).

Pro záznam zvuku máme k dispozici tři režimy: Režim Keep History vytvoří novou zvukovou událost pro každý záznam, pokud nahráváme ve smyčce. To se hodí pro tzv. techniku comping. Režim Cycle History + Replace odstraní všechny zvukové události v rozsahu pro záznam, ale v případě záznamu ve smyčce vytvoří nové události. A poslední režim Remove vždy odstraní v rozsahu pro záznam veškeré zvukové události.

Nejsložitější je situace v oblasti MIDI. Tam musíme rozlišovat, zda nahráváme lineárně a ve smyčce, pak je několik speciálních dodatků k záznamu pouze ve smyčce. Tedy pro všechny typy záznamů můžeme vybrat mezi možností New Parts, která vždy pro každý záznam vytvoří nový MIDI part a původní MIDI party nechá nedotčené. Režim Merge sloučí MIDI data předchozího a nového záznamu do jediného MIDI partu. To se může hodit třeba pro bicí, pokud je nahráváme zvuk po zvuku, ale výsledek chceme mít v jednom MIDI partu. Nebo třeba pro záznam levé a pravé ruky zvlášť. Poslední varianta Replace vždy odstraní v rozsahu pro záznam veškeré MIDI party a vytvoří nový MIDI part pro aktuální záznam.

A pak lady máme pár režimů specificky pro záznam MIDI ve smyčce. Mix zajistí, že všechna MIDI data jsou smíchána do jednoho MIDI partu. Režim Overwrite zajistí, že první zahraná nota v nové smyčce smaže předchozí záznam. Režim Keep Last ponechá pouze data nahraná v posledním cyklu smyčky. Režim Stacked vytvoří pro každou smyčku nový MIDI part, ale je přehráván pouze ten. Všechny ostatní MIDI party jsou umlčeny. Tento režim funguje v podstatě tak, jak běžně funguje záznam audio. A poslední režim Mix-Stacked (No Mute) vytvoří nový part pro každý nový cyklus a předchozí party nejsou umlčeny. To se hodí pro záznam bicích, pokud nahráváme zvuk po zvuku a chceme mít každý jedem zvuk ve vlastním partu, ve vlastní vrstvě.

Nebojte se funkcí v DAW - Režimy záznamu
Nebojte se funkcí v DAW - Režimy záznamu

Poslední možnost nastavení je Auto Quantize, která zajistí, že MIDI data jsou již během záznamu kvantizována, tedy do stopy se nahrávají již kvantizovaná data, dle nastavené mřížky. Osobně nedoporučuji tuto možnost aktivovat. Dle mého názoru je vždy lepší nahrát syrová data a jakékoliv úpravy dělat, až když je záznam hotový. Může se zdát, že to zbytečně zabírá čas, ale na druhou stranu tak vždy máme přístup k původně nahraným MIDI datům. Takže například jen nevhodně nastavená mřížka nezničí celý záznam.

Psáno pro časopis Muzikus