Nebojte se funkcí v DAW - Směrování signálu

Nebojte se funkcí v DAW - Směrování signálu
Nebojte se funkcí v DAW - Směrování signálu

21/M10 Směrování signálu (3/10) - Side-Chain a z výstupu do vstupu

Další díl našeho „podseriálu“, který věnujeme směrování signálu v DAW (routingu), budeme po stopách FX a Group a následně technice Sendů, které jsme rozebírali v minulých dílech, věnovat technice side-chain, která se hodně používá v moderní taneční a obecně elektronické hudbě. A pak se podíváme na to, jak nahrát výstup z jedné stopy do stopy jiné (i když nejsem zrovna přítelem tohoto řešení; na druhou stranu, v některých specifických situacích se to hodit může).

 

Side-chain

Side-chain je určen pro řízení efektu v jedné stopě signálem ze stopy jiné. Nejtypičtějším příklad v současné hudbě je řízení kompresoru na base signálem kicku. Pokud pak přijde úder kicku současně s novým tónem basy, signál z kicku basu pomocí kompresoru utlumí, a je tak dobře slyšet úder kicku. Velmi rychle (vzhledem k tomu, že je kick velmi perkusní) kompresor povolí a opět slyšíme basu (její barvu a výšku tónu). Tak dostaneme z obou zvuků to, co potřebujeme, perkusy, barvu, výšku.

 

V DAW je nejdříve na daném plug-inu, který bude zvenku ovládán (v našem výše uvedeném příkladu by to tedy byl kompresor na base), funkci Side-Chain aktivovat, což provedeme přímo v okně plug-inu, kliknutím na příslušné tlačítko. V ten okamžik se mezi Sendy vytvoří nová sběrnice. Vybereme tedy stopu kicku a otevřeme Sendy. Zde jako sendovou sběrnici vybere právě nově vytvořenou Side-Chain: Bass-Compressor. Send aktivujeme a nastavíme jeho úroveň. Doporučil bych ponechat výchozí nastavení Post-Fader. Pokud ubereme hlasitost kicku (řídicí stopy), nebude kompresor na base (stopy řízené) tolik ovlivněn a uslyšíme v ten okamžik lépe perkusy z basy. Pre-Fader má tady smysl v případě, kdy se nám líbí poměr hlasitostí právě v okamžiku, kdy řídící signál ovládá řízenou stopu.

Side-chain zapojení
Side-chain zapojení

Z výstupu do vstupu

Existují speciální případy, kdy z nějakého důvodu potřebujeme nahrát zvukový signál z výstupu (ať už toho, který je směrován do poslechových monitorů, a nebo třeba jen z výstupu z kanálu Group nebo jiného) do jiné stopy. Různá DAW toto řeší různě a musím říci, že osobně nejsem zastáncem tohoto přehrávání ze stopy do stopy.

 

V dnešním digitálním světě preferuji spíše cestu exportu obsahu dané stopy (v Cubase například pomocí Batch Export a nebo ještě lépe v Cubase 8 pomocí funkce Render in Place) a následného importu zpět do projektu, do nové stopy. Přijde mi to jako jaksi „čistší“ a „digitálnější“ způsob, ve kterém v žádném případě nemůže dojít ke změně signálu - při exportu není signál vůbec převáděn přes DA nebo AD převodníky. Zároveň je tato cesta (zejména u velkých projektů) rychlejší, protože nemusíme čekat, až se stopa ze stopy v reálném čase nahraje.

 

Nicméně požadavky na možnost záznamu výstupu do vstupu tu jsou. Nutno říci, že ani v tomto případě nedochází k žádné degradaci signálu. Vše se děje čistě digitálně, žádné DA nebo AD převodníky, žádné konverze. Není se tedy čeho bát.

Signál ze stopy do stopy - out-in routing
Signál ze stopy do stopy - out-in routing

Ještě než se podíváme přímo na způsob, jak toto vyřešit, nemohu si zde neodpustit drobnou poznámku o tom, s čím se (pro mne překvapivě často) setkávám. Jsou uživatelé, kteří vždy zásadně přetočí (v horším případě vyexportují a znovu naimportují) stopy Instrument do stop Audio, se kterými pak pracují. Očekávají pak dle svých slov „lepší zvuk“. Pravda je ovšem taková, že zvuk je naprosto stejný. Stále se jedná o stejné jedničky a nuly. „Lepší zvuk“ je v tomto případě pouze iluze a daný proces je tedy ztrátou času. Má smysl pouze v tom případě, že s nahraným zvukovým materiálem následně kreativně pracujeme - střiháme jej, přehráváme pozpátku nebo děláme jiné úpravy, které mají za následek jiný výstup ze stopy Instrument a jiný ze stopy Audio.

 

Jak na to v Cubase

Jak tedy přetočit signál ze stopy do stopy (pokud jsem vás ještě stále neodradil)? Ve VST Connections > Output vytvoříme novou sběrnici (obvykle stereo, ale může se samozřejě jednat o jiný požadovaný formát), řekněme, že se bude jmenovat Stereo Out 2. Tato sběrnice nemusí být připojena na žádný fyzický výstup. Výstup ze stopy, kterou chceme přetočit, nasměrujeme právě do nově vytvořené výstupní sběrnice (Stereo Out 2).

Export obsahu stopy - Render in place
Export obsahu stopy - Render in place

Vytvoříme novou zvukovou stopu (stereo) a jako její vstup znovu vybereme tuto nově vytvořenou sběrnici (Stereo Out 2). Na dané zvukové stopě, kam chceme narávat, aktivujeme záznam (Record Enable) a případně i Monitor (pokud chceme nahrávanou stopu hned i slyšet) a spustíme záznam. Jakmile je záznam hotový, je docela dobrá praxe vrátit výstup původní stopy na hlavní stereo výstup (Stereo Out) a stopu umlčet. V případě, že se budeme k původní stopě vracet, nemusíme bádat nad tím, proč signál ze stopy není slyšet (pokud by byl nasměrován na výstup, který nevede do žádného fyzického výstupu).

 

Dosud jsme se bavili pouze o směrování signálu uvnitř projektu. Příště se podíváme na to, jak pracovat se signálem, který do DAW přichází zvenku, a naopak, jak dostat signál z DAW ven.

Psáno pro časopis Muzikus