Nebojte se funkcí v DAW - „Špeky“ a závěr

Nebojte se funkcí v DAW - „Špeky“ a závěr
Nebojte se funkcí v DAW - „Špeky“ a závěr

Je na čase ukončit tuto skoro roční „malou odbočku“ (která ovšem s hlavním tématem seriálu velmi úzce souvisí). Pojďme se na závěr ještě podívat na pár opravdu specifických věcí.

WYSIWYG Editor

 

MIDI

Směrování signálu se samozřejmě netýká pouze zvukového signálu, ale také i MIDI signálu. V každé MIDI stopě volíme, do jakého MIDI výstupu bude tento signál vysílán (dnes často do nějakého virtuálního syntezátoru, což bývá řešeno rovnou stopou Instrument, což je vlastně MIDI stopa na vstupu a Audio stopa na výstupu), ale také po jakém MIDI kanálu budou MIDI data vysílána. Dnes se velmi často používá pouze první MIDI kanál. Ale v dobách hardwarových syntezátorů se ještě regulérně používalo všech 16 MIDI kanálů jednoho MIDI Portu. I dnes se s tím můžeme někdy setkat u tzv. multi-timbrálních virtuálních nástrojů. Výhoda této cesty je taková, že šetříme výkon počítače, protože virtuální nástroj samotný je spuštěn pouze jednou a v něm hraje 16 (nebo i více) zvuků. Nevýhodou je méně pohodlné ovládání, protože přichází právě o onu kombinaci stopy Instrument„dva-v-jednom“ (tedy MIDI na vstupu a Audio na výstupu).

 

Zajímavou oblastí v Cubase jsou ale MIDI Sends. Ty umožňují přidat k MIDI stopě nějaký MIDI efekt (třeba arpeggiátor), a takto upravený MIDI signál vyslat do jiného MIDI výstupu a jiného MIDI kanálu, než je hlavní výstup dané MIDI stopy.

 

Samozřejmostí jsou v Cubase MIDI Inserty (jen málokteré DAW je ovšem dnes má), což jsou opět různé MIDI efekty, které nějakým nastaveným způsobem mění vstupní MIDI data na jiný výsledek. Nejpoužívanější jsou asi různé arpeggiátory, případně různé modifikátory, jako jsou transpozice, rozdělení klaviatury, přidávání/ubírání hlasitosti vstupních MIDI dat apod. Navíc od verze Cubase 8 je zde možnost nahrát do stopy výsledný signál, jak zní za daným efektem Insert, tedy nový MIDI signál, včetně aplikovaných MIDI efektů. To ovšem nefunguje v případě, kdy MIDI stopu přehráváme, ale v okamžiku, kdy jsou do MIDI stopy nasměrována data zvenku (tedy třeba z hardwarové MIDI klaviatury) a tato příchozí MIDI data jsou v reálném čase danými MIDI efekty procesována.

MIDI Inserts
MIDI Inserts

VST Connections > Default

Vstupy a výstupy VST Connections se do nedávné doby chovaly vždy pouze tak, že při vytvoření nového projektu bylo použito přesně takové nastavení vstupů a výstupů, jaké bylo použito v naposledy otevřeném projektu. To ale mohlo způsobovat řadu problémů, zejména pokud do našeho studia míří spousta různých projektů zvenčí se všemožným nastavením vstupů a výstupů. Nastavení směrování vstupů a výstupů nového projektu tak mohlo zabrat docela dost času. Zkušenější uživatelé již mají připravenou svou vlastní šablonu jak pro vstupy, tak pro výstupy. Takže po vytvoření nového prázdného projektu tito uživatelé okamžitě míří do VST Connections > Inputs a VST Connections > Outputs, kde zvolí požadované přednastavení (preset). Ještě zkušenější uživatelé používají šablony projektů, které s sebou nesou i nastavení vstupů a výstupů VST Connections. Kromě jiného tedy mohou mít definované různé nastavení v různých šablonách.

Šablony pro záznam
Šablony pro záznam

Všechno toto v Cubase 8 zůstává, ale navíc přibyla jedna „utajovaná“ funkce. Pokud totiž ve VST Connections > Inputs nebo VST Connections >Outputs vytvoříme své vlastní přednastavení (preset) a uložíme jej s názvem Default, použije se při vytvoření nového prázdného projektu vždy právě tento preset pro vstupy a výstup VST Connections. Nemusíme tedy již okno VST Connections znovu otevírat a (v horším případě) ručně veškeré vstupy a výstupy znovu nastavovat a/nebo (v lepším případě) volit vlastní preset pro vstupy a vlastní pro výstupy.

 

Za nejergonomičtější a nejsofistikovanější postup s největšími možnostmi nastavení ale stále samozřejmě zůstává použití šablony projektu, o kterých jsme mimochodem, v některém z dřívějších dílů seriálu již mluvili.Routing efektu Insert

MIDI Sends
MIDI Sends

Posledním opravdovým „špekem“ je směrování signálu efektu Insert, které najdeme v okně Channel Settings, když ve spodní části záložky Inserts klikneme na možnost Routing. Každý jeden efekt Insert zde zobrazuje své vlastní směrování efektu. Dvojitým kliknutím do daného políčka se otevře editor, kde lze směrování signálu měnit. Lze tak přes efekt pustit třeba jen levý kanál. Toto směrování signálu má smysl, pokud používáme externí hardwarový efekt (External FX), který je například Mono, ale je aplikován na stopu Stereo. V editoru Routing Editor Slot X pak nastavíme, že oba vstupy do efektu Insert mají být nasměrovány do jednoho (Mono) výstupu daného insert efektu.

Insert routing
Insert routing

Závěr

Téma směrování signálu je velmi komplexní. Díky němu můžeme vytvořit nejen zajímavé efekty, ale také zjednodušit práci muzikantům při záznamu nebo nám samotným v režii. Z tohoto důvodu musí být celý systém velmi flexibilní, což s sebou ale zároveň přináší vyšší složitost. Nicméně se jedná o velmi mocný nástroj a má smysl se s možnostmi tohoto systému seznámit, systém pochopit a následně začít využívat. Investovaný čas se vrátí nejen v následně uspořeném čase, ale ve výsledku i ve zjednodušení nastavení systému a jeho ovládání.

Psáno pro časopis Muzikus