Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru

Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru
Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru

Vždy nechceme nebo nepotřebujeme pracovat pouze s virtuálními nástroji. A samozřejmě i dnes se používají hardwarové nástroje, a proto je někdy musíme s naší DAW synchronizovat.

 

Kdy synchronizace potřeba není?

Vždy, když používáme hardwarový syntezátor, synchronizace není nutná. Pokud do hardwaru pouze posíláme běžná MIDI data, která spouští/přehrávají různé MIDI noty a ovládají MIDI kontroléry, není synchronizace nutná. Ta je nutná teprve až v okamžiku, kdy hardware samotný spouští nějaké další generátory MIDI událostí (nejčastěji MIDI noty), jako jsou například různé arpeggiátory nebo v případě keyboardů případně tzv. doprovody.

 

Proč synchronizovat?

Pokud bychom hardware nesynchronizovali, brzy by se nám rozešlo časování DAW a hardwaru. I když v DAW nastavíme tempo 120 BPM a na hardwaru nastavíme stejné tempo, neznamená to, že údery budou přesně stejné. I kdybychom spustili start na obou zařízeních přesně stejně (což je v podstatě nemožné), po chvíli by se obě zařízení rozešla. Každé zařízení používá své interní hodiny, které prostě nikdy neběží na dvou oddělených zařízeních naprosto přesně stejně.

Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru
Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru

Kdo je tady pán?

Pokud tedy chceme používat časově závislé události na dvou zařízeních, musíme jedno zařízení nastavit jako hlavní - řídicí (master) - a druhé jako podřízené (slave). Podřízené zařízení tedy ignoruje své vlastní hodiny a řídí se hodinami zařízení řídicího. Pak už je vše v pohodě. Obvykle nastavujeme DAW jako zařízení hlavní, protože zde máme i další stopy, řídící další nástroje.

V nastavení Cubase najdeme v menu Transport > Project Synchronization Setup. V první záložce nastavujeme zdroj hodin. V našem případě, kdy Cubase bude zařízením hlavním, tedy jako zdroj (Timecode Source) vybereme interní Timecode. V záložce Destinations (cíle) pak aktivujeme příslušné MIDI porty, kam chceme synchronizační data vysílat.

Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru
Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru

MIDI clock nebo MIDI time code

MIDI clock jsou konkrétní pulzy. Obsahuje jak události Play, Stop, Forward a Backward, ale také události tempa. Umožňuje tedy také tempo například zrychlit nebo zpomalit.

Oproti tomu MIDI time code (MTC) je časový údaj postavený na hodnotách hodin, minut, vteřin a oken, nepracuje s tempem.

Z toho vyplývá, že pro naše účely budeme potřebovat MIDI clock. Proto v sekci MIDI Clock Destination aktivujeme ty MIDI porty, kam potřebujeme MIDI Clock vysílat. Dále v preferencích MIDI hodin doporučuji aktivovat všechny tři možnosti. MIDI Clock Follows Project Position je nutné pro to, aby případné arpeggio začalo hrát na stejnou dobu / stejný takt, v jaké pozici je projekt. Always Send Start Message zajistí rychlý a přesný start. A možnost Send MIDI Clock in Stop Mode zajistí přesný a okamžitý rychlý start, protože zařízení si nemusí vždy vyměňovat informaci o přesné pozici až v okamžiku startu. I když zastavíme přehrávání a přeskočíme v projektu na jiné místo, DAW okamžitě pošle novou pozici do podřízeného zařízení, a to se připraví tak, aby se arpeggiátory spustily ve správném místě.

Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru
Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru

Nastavení hardwaru

Druhou stranou je samozřejmě hardware, který musíme přepnout tak, aby se stal zařízením podřízeným. To se obvykle provádí v záložce System > MIDI nebo Clock. Obvykle zde opět najdeme nějaké podobné nastavení jako interní hodiny vs. hodiny z MIDI. Pokud hardware disponuje vícero vstupy (třeba klasickým MIDI a USB), samozřejmě je potřeba zvolit ten správný vstup. Dnes bývá hardware obvykle připojen přes USB.

Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru
Nebojte se funkcí v DAW - Synchronizace hardwarového syntezátoru
Psáno pro časopis Muzikus