Rock Guitar Workshop XVIII - použitie gitarových techník v praxi – Rock Ballad I

Rock Guitar Workshop XVIII
Rock Guitar Workshop XVIII

Použitie gitarových techník v praxi - Rock Ballad I

Zdravím všetkých rockových gitaristov a priaznivcov Rock Guitar Workshopu. V tejto časti budeme pokračovať v používaní rôznych gitarových techník v praxi a ich vzájomnom kombinovaní. Zameriame sa na rockovú baladu. Pri sólovej hre v rockových baladách je najdôležitejší prednes. Preto sa dôraz kladie hlavne na intonáciu, vibrato a hru vytiahnutým tónom. Ide o to, aby gitarová hra mala v sebe feeling a tón bol čo najpríjemnejší. Ukážeme si to na úvodnom gitarovom sóle rockovej balady Eternal Glory II. Toto sólo budeme hrať v tónine G dur a rozdelíme si ho na dve cvičenia.

V prvom cvičení skombinujeme hru vytiahnutým tónom a vibratom za použitia glissandových postupov, legatových postupov, pizzicatových a perkusívnych tónov. Začneme na strune g vytiahnutým tónom, po ktorom nasleduje legato a glissando, smerom dole. Potom melódia pokračuje na strune h tónom e1 v piatej polohe. Tesne pred nasadením tohto tónu, zahráme ešte dva perkusívne tóny, akoby arpeggiovým spôsobom. Takže všetky tri tóny, dva perkusívne a normálny tón e1, zahráme pravou rukou v smere down. Perkusívny tón dosiahneme tak, že prstom ľavej ruky nepritlačíme strunu až na hmatník, ale prst máme len voľne položený na strune. V notovej osnove sú perkusívne tóny označené písmenom x. V rámci melódie, v závere 3. taktu do hry zaradíme aj jeden pizzicatový tón. Pri technike hry pizzicato pritlmíme ľavým okrajom dlane pravej ruky struny pri kobylke. Tým pádom znejú tóny tlmene a staccatovo. Pizzicatové tóny sú v notovom zápise označené skratkou P.M. V úvode 5. taktu sa opäť objavia dva perkusívne tóny a potom melódia opäť pokračuje. Dôležité je, aby sme sa v tomto mieste a samozrejme v celom cvičení zamerali na vibrato a intonáciu pri normálnych, ale aj pri vyťahovaných tónoch. Vibrato nesmie byť zbytočne rýchle a nervózne. Musíme sa snažiť, aby tóny zneli príjemne a vibrato bolo kľudné a usadené. Čo sa týka hry pravou rukou, je to v podstate ľubovoľné. Ja som do notového zápisu napísal hru pravou rukou tak, ako to najviac vyhovuje mne. V tomto prípade nie je ale potrebné tento zápis presne dodržiavať. Budeme hrať na zadnom - kobylkovom snímači (cvičenie 1).

V druhom cvičení sólo pokračuje. Prvý tón cvičenia nasadíme pomocou glissanda, skĺznutím po strune h, z ôsmej polohy do tretej polohy. Potom melódia pokračuje za využitia série glissánd na strune g. Sólo zakončíme normálnymi a vyťahovanými tónmi na strune h. V úplnom závere sóla, v 17. takte, vlastne prejdeme do tóniny F dur. Opäť dávame pozor na intonáciu a vibrato. Aj toto cvičenie zahráme na zadnom - kobylkovom snímači (cvičenie 2).

Ukázali sme si teda úvodné gitarové sólo rockovej balady Eternal Glory II.

Na CD prílohe nájdete videosúbory k cvičeniam a videoukážku melodickej témy. Nabudúce budeme v rockovej balade a použití gitarových techník pokračovať.

Teším sa na vás v ďalšej časti Rock Guitar Workshopu.

Rock Guitar Workshop XVIII
Rock Guitar Workshop XVIII
Psáno pro časopis Muzikus