Rock Guitar Workshop XXX - boogie III

Rock Guitar Workshop XXX - boogie III
Rock Guitar Workshop XXX - boogie III
Rock Guitar Workshop XXX - boogie III
Rock Guitar Workshop XXX - boogie III
Rock Guitar Workshop XXX - boogie III
Rock Guitar Workshop XXX - boogie III
Rock Guitar Workshop XXX - boogie III
Rock Guitar Workshop XXX - boogie III

Zdravím všetkých rockových gitaristov. V predošlých dieloch Rock Guitar Workshopu sme sa zaoberali spôsobom hry boogie a v minulej časti sme si ukázali použitie sólovej hry v štýle boogie.

V tomto dieli budeme ešte v podobnej problematike pokračovať a zoznámime sa s hlavným sólom skladby Rockomotion. Sólo si rozdelíme do štyroch cvičení.

 

V prvom cvičení si ukážeme sextolový postup, z ktorého vychádzame v úvode tohto sóla. Využijeme tóny pentatoniky h moll. Budeme hrať na dvojici strún e1, h, tak, že na strune e1 zahráme prvé tri tóny sextoly a na strune h zahráme druhé tri tóny sextoly. Pravou rukou budeme hrať systémom down-up a prvý úder bude v smere down. Hráme na prednom - krkovom snímači (cvičenie 1).

 

Po odohratí tohto postupu pokračujeme ďalšou časťou, pričom využijeme tóny stupnice H lydická a niekoľko chromatík. Hráme klesajúcim spôsobom a celý beh zakončíme vytiahnutým tónom. Táto časť sóla je dosť voľná a preto je problematické zahrať ju vždy rovnako. Jej prevedenie už teda nechávam na individuálnom vkuse každého gitaristu.

 

V druhom cvičení sa budeme v úvode pohybovať po tónoch pentatoniky h moll a využijeme pri tom hru vytiahnutým tónom a dvojzvuky. Potom prejdeme do vyšších polôh, pohybujeme sa v tónine A mixolydická a opäť využijeme aj vytiahnuté tóny. Úvod cvičenia hráme na zadnom - kobylkovom snímači, záver cvičenia potom na krkovom snímači (cvičenie 2).

 

Ďalej sólo pokračuje sériou "zvláštnych" arpeggií v harmóniách E, D, A a D. Jedná sa o arpeggiá hrané sextolovým spôsobom, v ktorých nevyužívame len základné kvintakordové tóny jednotlivých harmónií. Budeme sa pohybovať po strunách g, e1, g. Strunu h budeme teda pri týchto postupoch akoby preskakovať. Budeme hrať systémom down-up, pričom prvý úder bude v smere up. Hráme na krkovom snímači (cvičenie 3).

 

V záverečnom cvičení budeme v sextolových arpeggiách pokračovať. V harmóniách E, D použijeme postupy z predošlého cvičenia. Sólo zakončíme sextolovým arpeggiom A, v ktorom budeme hrať tóny tohto kvintakordu a využijeme aj glissandové postupy (cvičenie 4). Toľko teda k problematike sólovej hry v rytme boogie.

 

Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam a videoukážku sóla skladby Rockomotion.

 

Teším sa na vás v ďalšom dieli Rock Guitar Workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus