Rock Guitar Workshop XXXIX - Unisono III

Rock Guitar Workshop XXXIX - Unisono III
Rock Guitar Workshop XXXIX - Unisono III

Zdravím všetkých rockových gitaristov. Vítam vás v poslednom dieli Rock Guitar Workshopu. V tejto časti sa ešte budeme zaoberať unisonovými postupmi. Už vieme, že unisono je vlastne hudobná figura zahraná viacerými nástrojmi, jednohlasne. Zamerali sme sa na unisoná, ktoré v rockovej kapele spolu hrajú gitara a bassgitara. V minulých dieloch sme si ukázali sólové unisonové vyhrávky a teraz si predvedieme backlideové unisonové postupy.

 

Prvé unisono budeme hrať v tónine G mixolydická. Využijeme v ňom okrem klasickej hry trsátkom aj hru pizzicato a perkusívny tón. Perkusívny tón zahráme v prvom takte (dosiahneme ho tak, že prstom ľavej ruky nepritlačíme strunu až na hmatník, ale prst máme len voľne položený na strune. V notovej osnove sú perkusívne tóny označené písmenom x). V treťom takte zahráme aj dva pizzicatové tóny (pri technike hry pizzicato pritlmíme ľavým okrajom dlane pravej ruky struny pri kobylke. Tým pádom znejú tóny tlmene a staccatovo. Pizzicatové tóny sú v notovom zápise označené skratkou P.M., prípadne prerušovanou čiarou). Najskôr teda zahráme prvé štyri takty, ktoré vzápätí zopakujeme. Potom prejdeme do tóniny Bb mixolydická a druhú polovicu cvičenia zahráme vlastne o tri poltóny vyššie (cvičenie 1).

Rock Guitar Workshop XXXIX - Unisono III
Rock Guitar Workshop XXXIX - Unisono III

Druhé backlideové unisono budeme hrať v tónine f? moll. Okrem klasickej hry trsátkom, v ňom využijeme aj vytiahnutý tón, legatové prvky, glissando a hru pizzicato (cvičenie 2).

 

V tejto časti sme si teda ukázali unisonové postupy hrané v rámci backlideov. Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam.

Seriál Rock Guitar Workshop končí. V priebehu 39 častí sme sa postupne zoznámili s rôznymi gitarovými technikami a spôsobmi hry. Prebrali sme arpeggiá, hru down-up, hru s vytiahnutým tónom, vibrato, legatové postupy, pentatonické postupy, hammeringové postupy, glissandové postupy, gitarové chodníčky, backlideové postupy, gitarové vyhrávky, gitarové riffy a mnoho ďalších. Prebrali sme aj gitarové postupy hrané rôznymi technikami a samozrejme tiež použitie gitarových techník v praxi. Pre každého gitaristu je určite lepšie, keď ovláda viacero spôsobov hry, aby jeho celkový prejav bol čo najpestrejší a nápaditý.

 

Pevne verím, že vám tento seriál priniesol mnoho užitočných rád a pomohol pri zdokonaľovaní technickej vyspelosti.

Dúfam, že sa čoskoro stretneme v ďalšom seriáli zameranom na gitarovú problematiku.

Psáno pro časopis Muzikus