Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II

Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II
Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II

Zdravím všetkých priaznivcov Rock Guitar Workshopu. V minulom dieli sme sa začali zaoberať unisonovými postupmi. Už teda vieme, že unisono je vlastne hudobná figura zahraná viacerými nástrojmi, jednohlasne. Zamerali sme sa na unissoná, ktoré v rockovej kapele hrajú spolu gitara a bassgitara. V tejto časti si ukážeme ďalšie sólové unisonové vyhrávky. Budeme sa pohybovať v mollovej pentatonike E s tým, že použijeme aj chromatické postupy.

 

Na úvod si predvedieme unisonovú vyhrávku, v ktorej využijeme legatové prvky, hru pizzicato, vytiahnuté tóny a perkusívne tóny. V prvom takte začneme legatom, po ktorom budú nasledovať pizzicatové tóny. Celý takt zopakujeme ešte raz. Potom zahráme vyťahované tóny h. Mierne môžeme vytiahnuť aj nasledujúce tóny g (prvý z nich môžeme aj zakvíliť). Úvodnú figuru zopakujeme ešte raz a cvičenie zakončíme kombináciou normálnych a perkusívnych tónov (cvičenie 1).

Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II
Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II

V druhom cvičení okrem klasickej hry trsátkom použijeme opäť pizzicatové tóny, legatá a celý unisonový postup zakončíme zakvíleným tónom (cvičenie 2).

 

Poznámka: Pokiaľ by sme chceli zahrať ucelenú frázu, budeme postupovať nasledovne. Najskôr zahráme prvých osem taktov z prvého cvičenia a potom celé druhé cvičenie.

Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II
Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II

Ďalej bude nasledovať hammeringová unisonová figura. Budeme ju hrať sextolovým spôsobom. Začneme na strune g, pričom na úvod sextoly zahráme legatovo chromatiku d, d?, e1. Potom nasleduje príklepový tón g1, no a po ňom opäť legatovo tóny e1, d?. Túto sextolu zahráme dvakrát s príklepovým tónom g1, potom dvakrát s príklepovým tónom a1. Prejdeme na strunu h, kde zahráme štyrikrát nasledovnú sextolu: legatovo - g1, a1, h1, príklepový tón - d2, legatovo - a1, h1 (cvičenie 3).

 

Poznámka: Prvý tón cvičenia je potrebné rozozvučať pomocou prstu pravej ruky. Takisto musíme rozozvučať aj prvý tón na strune h.

Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II
Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II

V štvrtom cvičení budeme v hammeringoch pokračovať. Prvé dva takty budú vyzerať presne ako v treťom cvičení, no potom prejdeme na strunu d. Zahráme štyrikrát sextolu: legatovo - a, a?, h, príklepový tón - e1, legatovo - h, a? (cvičenie 4).

 

Poznámka: Prvý tón cvičenia je opäť potrebné rozozvučať pomocou prstu pravej ruky. Takisto musíme rozozvučať aj prvý tón na strune d.

Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II
Rock Guitar Workshop XXXVIII - Unisono II

Na záver si ukážeme hammeringovú unisonovú frázu, pri ktorej prejdeme postupne po strunách g, d, A, E. Začneme na strune g. Zahráme prvú sextolu: legatovo - d, d?, e1, príklepový tón - g1, legatovo - e1, d?. Prejdeme na strunu d. Zahráme druhú sextolu: legatovo - a, a?, h, príklepový tón - e1, legatovo - h, a?. Potom prejdeme na strunu A. Prvú sextolu teraz vlastne zahráme o oktávu nižšie. Nakoniec prejdeme na strunu E. Teraz zahráme druhú sextolu o oktávu nižšie a legatovo zakončíme tónom E (cvičenie 5).

 

Poznámka: Prstom pravej ruky musíme rozozvučať prvý tón každej trioly.

 

V tejto časti sme teda pokračovali v unisonových postupoch. Nabudúce sa budeme ešte tejto téme venovať a ukážeme si ďalšie unisonové vyhrávky.

Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam a videoukážku unisonových vyhrávok skladby Can`t Get Away.

Psáno pro časopis Muzikus