Rockové klávesy - Frekvenční filtry a rezonance

Rockové klávesy - Frekvenční filtry a rezonance
Rockové klávesy - Frekvenční filtry a rezonance

Rock Keyboards 101 Filter and Resonance Sweeps

Greetings, readers! Welcome to another installment of Rock Keyboards. This month I wanted to talk a little bit about filter and resonance sweeps on synths and how to use them to great effect. In analog synthesis, voltage-controlled filters are used for shaping the sound by blocking some frequencies and letting others through. There are several different types of filters you can choose from depending on which frequencies you want to manipulate. On most analog synths, these functions are adjusted with hardware knobs or sliders that are manipulated in real time to get the desired effect.

 

Common types of filters on synths

There are some common filters that you will find on most analog synths. A low pass filter allows frequencies allows frequencies below a defined cutoff through while blocking those above. A band pass filter allows ones around the defined cutoff while blocking the ones above and below the cutoff. A high pass filter allows frequencies above the cutoff and blocks those below. While using all the above filters, filter sweeps occur when the cutoff frequency knob or slider is moved thus changing which frequencies are allowed or blocked. On many modular synths, control voltage can be patched to move the filter creating a bubbling effect heard on many dance and electronica tracks.

Rockové klávesy - Frekvenční filtry a rezonance
Rockové klávesy - Frekvenční filtry a rezonance

Using the resonance knob with the cutoff frequency

A control often used with the cutoff frequency is the resonance knob. This boosts the frequencies right around the cutoff frequency. It also tends to lessen the lower frequencies. As you continue to turn up the resonance, the sound will start to ring. On some keyboards, if you turn up the resonance even more, the filter will start to self-oscillate and create interesting sound effects. By manipulating the filter and resonance knobs together, many interesting sounds can be generated that give life and movement to your tracks.

 

Here’s a great video link of filter sweeps on a nice selection of classic synths:

Rockové klávesy - Frekvenční filtry a rezonance
Rockové klávesy - Frekvenční filtry a rezonance

Slovníček frází a hudebního žargonu

Klávesačky a klávesáci i všichni multiinstrumentalisti, vítejte u dalšího vydání anglicko-českého slovníčku k Rockovým klávesám. I dnes jsem vybral sedm slovíček a výrazů, tak vezměte oblíbený nápoj do ruky a jdeme na to!

Sweeps: Sweep je sloveso, znamená zametat, smést, nejen doslova, třeba jako smést fyzicky smítko ze stolu, ale také přeneseně, smést někoho, třeba z povrchu zemského, tedy ve významu úplně porazit. A má spoustu dalších slangových významů. Existuje také ve tvaru podstatného jména, zametání, ale také škála. Což nás vede k našemu článku. Filtry na klávesách mohou být statické nebo dynamické a přelaďování jejich frekvence, ladění té frekvence, se někdy v angličtině označuje jako sweep. Nadpis článku Filter and resonance sweeps musíme přeložit volněji, tj. „Používání filtrů a resonance“ (na syntezátorech).

How to use them to great effect: Jednotlivá slova v tomto slovním spojení jsou, myslím, dobře známá, takže se podíváme na předložku „to“. V angličtině a češtině fungují předložky často trochu odlišně. V tomto případě bychom v češtině sáhli po předložce „pro“, v angličtině ale vidíme „to“. Což znamená „k“. Otrocký překlad by zněl: „Jak je použít k nejlepšímu výsledku“. Ale lépe bude určitě znít: „Jak s nimi dosáhnout co nejzajímavějších efektů“.

Letting others through: „To let“ je nechat být, ale také pustit. Což je případ této situace, kdy autor popisuje funkci filtru, který některé frekvence propouští a jiné zadrží.

Cutoff: Odříznout, useknout. V článku ve smyslu mezní hodnoty, nad/pod kterou je signál omezen.

Lessen: Snadno si spleteme se slovíčkem lesson, tedy (vyučovací) hodina, lekce. Lessen je odvozeno od „less“, tedy přídavného jména a příslovce menší a méně. Lessen je sloveso, a jak vás jistě napadne, znamená snížit, zmenšit. V článku je věta „It also tends to lessen the lower frequencies“, kterou přeložíme jako „Má také tendenci potlačovat basové frekvence“.

Self-oscillate: Samooscilace, tedy rezonance, kdy se oscilátor nebo filtr dostane do nekonečné zpětné vazby, což vytváří zajímavé zvukové efekty.

Knobs: Je to podstatné jméno a znamená knoflík, ale taky boule nebo ořech. My všichni muzikanti slovíčko známe důvěrně jako čepička potenciometru a čím dál častěji ho vídáme nepřekládané.

Psáno pro časopis Muzikus