Rockové klávesy IX - workshop

Rockové klávesy IX - workshop
Rockové klávesy IX - workshop

Sounds for keyboards

Tento měsíc budeme mluvit o nejrůznějších zvukových možnostech klávesových nástrojů v rockové kapele. Variant dnes existuje nepřeberné množství a je opravdu důležité vybrat si tu, která nejlépe slouží dané skladbě. Podíváme se na několik klasických možností a neopomeneme ani některé více futuristické, včetně podrobných informací o použití obálek (envelopes) a efektů, které dokážou zvuku dodat barvu. Použijeme různé zvuky pokaždé se stejným, poměrně typickým rockovým doprovodem, abychom viděli, jak rozdílně každý z nich funguje.

 

Příklad 1

Zde hrajeme poměrně jednoduchý riff na Wurlitzer v kvartách za použití tónů z bluesové stupnice G (G, B♭, C, C#, D, F, G). Přidali jsme také zkreslení pomocí softwarového plug-inu. Jak je patrné, zkreslení jsem nastavil poměrně intenzivní a ostré, protože jsem chtěl docílit velmi agresivního zvuku. Také jsme vybrali zvuk Wurlitzeru bez vibrata, což dalo vyniknout zkreslení. Hra dvojzvuků simuluje elektrickou kytaru hrající power chordy. Všechny použité tóny pochází z bluesové stupnice G a lze je vzájemně kombinovat a vytvořit tak zajímavé disharmonické momenty. Při tvorbě vlastních partů pak sami experimentujte s hraním různých intervalů z bluesové stupnice. Nebojte se použít velmi disharmonické intervaly (jako je C# a D)!

Rockové klávesy IX - workshop
Rockové klávesy IX - workshop
Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 9 - Rock Sounds For Keyboardists Ex1, autor: Brian Charette

Příklad 2

Když je potřeba rockový zvuk, nejčastěji sáhnu po varhanách Hammond B3. V tomto příkladu použijeme nastavení s většinou táhel vytažených (888808008), percussion off, rychlé Leslie,  vibrato C3. V předchozích článcích jsem často zmiňoval přímočarý rockový zvuk Jona Lorda. Toto je naprosto opačný přístup. Všimněte si také použitého akordu. U varhan se často používá tercie hraná nad nejvyšším tónem tercdecimového akordu hraného jako „shell voicing“ (což znamená, že vynecháme „méně zajímavé“ intervaly, jako je kvinta a někdy též prima). Všimněte si, jak tóny F, B (česky H) a E, které v kombinaci s tónem G v basové lince utvoří akord G13, zní ještě plněji, přidáme-li ještě další G jako nejvyšší tón. V ukázce používáme rychlé Leslie a vibrato C3. Rytmus je také velmi přímočarý - staccato hrané na první a druhou dobu a následně akord necháme znít, aby mohl vyniknout efekt Leslie.

Rockové klávesy IX - workshop
Rockové klávesy IX - workshop
Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 9 - Rock Sounds For Keyboardists Ex2, autor: Brian Charette

Příklad 3

V Příkladu 3 používáme moderní softwarový virtuálně-analogový syntezátor jménem Tyrell (je to freeware, takže si jej najděte na internetu). Náš syntezátor má dva oscilátory. Zvolili jsme trojúhelníkovou a pilovou vlnu v kombinaci s velice „New Wave“ linkou, což radikálně mění zvuk skladby. Všimněte si, že parametr Cutoff je na filtru nastaven na poměrně nízkou hodnotu a parametr Resonance o něco výše. To umožňuje jiskřivému zvuku trojúhelníkové vlny, která je v mixu o něco hlasitější, aby naplno vynikl. Všimněte si také obálky ADSR u VCA (napěťově řízeného zesilovače). Jen pro ujasnění: A = attack neboli rychlost náběhu tónu D = Decay neboli jak rychle tón slábne, než dosáhne fáze Sustain; S = Sustain neboli konstantní hlasitost, kterou si tón udržuje po odeznění fáze Decay až do uvolnění klávesy; R = Release,  co se děje se zvukem poté, co uvolníte klávesu. V příkladu jsme použili velmi rychlý Attack, střední Decay, vyšší Sustain a poměrně dlouhý Release. Na svém vlastním syntezátoru experimentujte s těmito nastaveními včetně různých parametrů filtru (především Cutoff) a zvuk měňte i během hry. Opět je zde použita bluesová stupnice G s velkým důrazem na velmi disharmonický tón C#.

Rockové klávesy IX - workshop
Rockové klávesy IX - workshop
Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 9 - Rock Sounds For Keyboardists Ex3, autor: Brian Charette

Příklad 4

Jedná se o velmi jednoduchou pilovou vlnu, která má velmi agresivní charakter ve srovnání s jemnějšími obdélníkovými a trojúhelníkovými vlnami. Při tvorbě tohoto zvuku používáme jediný oscilátor, což posiluje jeho jednoduchost a přímost. Opět použijeme bluesovou stupnici G, ale tentokrát fráze obsahuje dvě seskupení sedmi tónů, díky čemuž dochází k zajímavé polyrytmii. Všimněte si nastavení filtru: Cutoff je nastaven na nejvyšší hodnotu a Resonance poměrně nízko, což dodává zvuku velmi otevřený charakter. U obálky VCA je Sustain naplno a Release na minimum, díky čemuž zvuk vytváří dojem zapnuto/vypnuto (žádné pozvolné odeznívání).

 

Doufám, že jsou ukázky dobrou ilustrací možností při výběru zvuku. Vyplatí se mít velmi dobrý přehled o svém hardwaru či softwaru a vědět, kde se nachází které tovární zvuky. Díky tomu můžete pro danou skladbu velmi rychle najít tu správnou zvukovou barvu!

Rockové klávesy IX - workshop
Rockové klávesy IX - workshop
Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 9 - Rock Sounds For Keyboardists Ex4, autor: Brian Charette
Psáno pro časopis Muzikus