Rockové klávesy - Nastavení křivky dynamiky úhozu u klávesových nástrojů, část 1

Rockové klávesy - Nastavení křivky dynamiky úhozu u klávesových nástrojů, část 1
Rockové klávesy - Nastavení křivky dynamiky úhozu u klávesových nástrojů, část 1

Velocity curve MIDI mapping for expressive performances, part 1

Welcome back, readers, to another edition of Rock Keyboards. This month I wanted to talk about selecting the right velocity curve on your MIDI keyboard to get just the right expressiveness from your performances. We will get into advanced applications later, but for now just know that velocity curves are primarily used to control the volume of a MIDI instrument. Think of it from the perspective of playing a piano; the harder you hit a piano key, the louder the note. MIDI works the same way with velocity; the higher the velocity (speed that the key is hit) the louder the note. Using velocity curves to control dynamics is useful any time you want to be able to perform expressively on a keyboard.Make a keyboard respond like a pianoWhen playing different MIDI keyboards, you may find that the default velocity curve doesn't allow you to get the right expression. Pressing a key lightly may sound too quiet, and pressing a key too hard may sound too loud. In this case, you can use the

 

velocity curve adjustment to change the way your keyboard responds to your key strokes. The reason keyboardists need different velocity curves has a lot to do with their playing background and what type of keyboard instrument they are accustomed to playing. If you come from a synth

Rockové klávesy - Nastavení křivky dynamiky úhozu u klávesových nástrojů, část 1
Rockové klávesy - Nastavení křivky dynamiky úhozu u klávesových nástrojů, část 1

background, a weighted action keyboard may feel very difficult to play. Conversely, if you are pianist, a synth action keyboard may feel overly light. The best way to get your keyboard to respond just the way you want is to experiment with the different velocity curves offered on your keyboard or DAW and choosing the one that best fits your playing style. Here are some of the different types of velocity curves with explanations. As with most things in life you will likely find the lightest and heaviest extremes not very useful. I've enclosed some images of common velocity curve dialog boxes so you can get an idea of some of the controls you will encounter.

Rockové klávesy - Nastavení křivky dynamiky úhozu u klávesových nástrojů, část 1
Rockové klávesy - Nastavení křivky dynamiky úhozu u klávesových nástrojů, část 1

Glossary

Velocity curve: Rychlostní křivka, křivka dynamiky úhozu, dynamická křivka. Tento parametr určuje, jak bude klávesový nástroj reagovat na změny v dynamice úhozu. V angličtině se pro dynamiku úhozu používá termín „velocity“, což doslova znamená „rychlost“. Například u samplovaného klavíru dynamikou neovládáme pouze hlasitost, kterou bude mít výsledný tón. Mění se i barva tónu, která je při silnějším úhozu ostřejší, jasnější, břinkavější, pronikavější. Vztah mezi silou úhozu a výsledným zvukem nemusí být lineární. Přirozenějších výsledků někdy dosáhneme u „prohnutých“ křivek, zpravidla konvexního tvaru.

Weighted action: Často se používá jako synonymum pro „hammer action“, tedy kladívkovou mechaniku, simulující odezvu klaviatury akustického piana.

Synth action: Klaviatura, u které nejsou klávesy nijak zatížené, a o jejíž odpor se starají zpravidla pouze pružiny. Někteří klávesáci tomu říkají „bláto“. Znáte ji především z klasických syntezátorů či levnějších kláves, u kterých není cílem simulovat klaviaturu piana. Všeobecně se má za to, že na hraní syntezátorových či varhanních partů není kladívková mechanika optimální, a právě v takových chvílích často přichází ke slovu „synth action“.

DAW: Digital Audio Workstation, tedy jakýkoli program, který využíváme k nahrávání, editaci a mixování zvuku. Mezi nejpoužívanější patří Pro Tools, Cubase, Logic, ale například i obyčejný GarageBand nebo velmi slušný freewarový program Audacity.

Dialog box: Když na vás v nějakém softwaru vyskočí okénko, které po vás chce, abyste učinili nějaké rozhodnutí, jedná se právě o „dialog box“. V tomto případě mluvíme de facto o položce menu, ve které volíme křivku dynamiky úhozu.

Psáno pro časopis Muzikus