Rockové klávesy XI - workshop

Rockové klávesy XI - workshop
Rockové klávesy XI - workshop

Rockové klávesy 11

Blue tóny v rockové hudbě

V tomto díle se budeme zabývat blue tóny a jejich použitím v rockové hudbě. Ve všech uvedených příkladech použijeme bluesovou stupnici; například v tónině C to bude znamenat následující tóny: C, E♭, F, F#, G, B♭. Blue tón F# dodává jinak velmi přirozeně znějící mollové pentatonické stupnici na agresivitě. Tento tón je velmi efektní v tom, že do hudby přináší drobné harmonické střety a dodá jí barvu, která působí mírně disharmonicky. V posledním příkladu si ukážeme, jak i obvykle stabilní malá tercie může posloužit jako blue tón, postavíme-li ji do kontrastu k většímu bráškovi - velké tercii.

Rockové klávesy XI - workshop
Rockové klávesy XI - workshop

Příklad 1: Gospel comping

Na podobné postupy narazíte velmi často v gospelové hudbě. V podstatě pouze harmonizujeme bluesovou stupnici C za použití jednoduchých kvintakordů. V taktu 1 jsme zapsali F# jako G♭, aby bylo zřejmé, jak mollový kvintakord E♭ klouže až k molovým kvintakordům D a C. V taktu 2 harmonizujeme stupnici ve vyšší poloze s kvintakordy E♭ dur a D moll a následně zopakujeme náš trik s blue tónem z prvního taktu. Tuto frázi opakujeme i v taktech 3. a 4., abychom dotáhli tento postup do konce. Ve svých vlastních improvizacích se snažte vytěžit hodně z omezeného harmonického materiálu. Tím, že budete motivy opakovat a mírně je pozměňovat, se vaše hudební nápady budou velmi přirozeně rozvíjet. Pro tento příklad použijeme zvuk Hammond B3. Vytáhněte na doraz první čtyři táhla (888800000) bez vibrata a zcela zastavte Leslie. Ke zvuku přidejte mírné zkreslení, aby „kousavý“ dojem blue tónu opravdu vynikl.

Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 11 - Blue Notes in Rock Ex 1, autor: Brian Charette
Rockové klávesy XI - workshop
Rockové klávesy XI - workshop

Příklad 2: Crunch

Ray Manzerek z The Doors tento postup používal velmi často. Mnohdy ve svých partech kombinoval blue tón s kvartou nebo kvintou, čímž dosáhl velmi disonantní malé sekundy. Zde hrajeme zároveň C a D♭ v zajímavém rytmu. V taktu 3 riff trochu rozvineme. V taktu 2 tento motiv pokračuje na F a G a pak se vrací k původní myšlence. Ray hrál na tranzistorové varhany jako Vox Continental a Gibson, které měly velmi specifický nosový zvuk, díky čemuž tento nápad opravdu vyzní naplno. Ray většinou vytáhl všechna táhla na svých varhanách Vox Continental a použil trochu vibrata.

Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 11 - Blue Notes in Rock Ex 2, autor: Brian Charette
Rockové klávesy XI - workshop
Rockové klávesy XI - workshop
Rockové klávesy XI - workshop
Rockové klávesy XI - workshop

Příklad 3: Rock Chick

Tento příklad ve skutečnosti pochází z jazzové hudby, ale lze jej velmi efektně využít i v rocku. Tento styl hry pochází od jazzového pianisty Chicka Corey, který spolu s McCoyem Tynerem vyvinul velmi elegantní styl užití pentatonických stupnic. V podstatě je zde použita mollová pentatonika F, ke které přidáme durovou tercii. Střet mollové a durové tercie dodává této jinak velmi jednoduché stupnici na zajímavosti. V naší krátké improvizaci slyšíte, jak se v celé lince o sebe otírají tóny A a A♭. Opět používáme Hammond B3. Zkusíme použít modernější nastavení táhel: 888400030 C3/Leslie Brake/Perc On/Soft/Fast/3rd.

Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 11 - Blue Notes in Rock Ex 3, autor: Brian Charette
Rockové klávesy XI - workshop
Rockové klávesy XI - workshop
Psáno pro časopis Muzikus