Rockové klávesy XIV - workshop

Rockové klávesy XIV - workshop
Rockové klávesy XIV - workshop

Jak si přivlastnit pozici sólisty

Existuje několik zajímavých technik a zvuků, které když použijete, kytarista z vaší kapely pukne závistí. V tomto díle se budeme zabývat tím, jak vystavět suverénně znějící sólo, které se v něčem bude tak trochu podobat zvuku kytary. S příchodem syntezátorů Moog a Arp na počátku 70. let se zvuk kláves dostal do popředí mnoha kapel. Herbie Hancock, Keith Emerson, Rick Wakeman a pražský rodák Jan Hammer patřili mezi průkopníky v tomto novém oboru - kvílivá sóla na klávesy. Některé z nástrojů, především Keytar, byly dokonce navržené tak, aby je hudebníci drželi jako kytaru. Společným znakem těchto sól je, že jsou hrány na monofonní klávesové zvuky umocněné o efekty generované za použití modulačního kolečka.

Rockové klávesy XIV - workshop
Rockové klávesy XIV - workshop
Příklad 1
Příklad 1

Příklad 1 je linka v mollové pentatonice C (C, E♭, F, G, B♭, C) s přidáním velké tercie (E) na první dobu třetího taktu. Použijte tuto linku v kombinaci s akordy odvozenými od C7. Zvuk vytvořený pomocí skvělého freewarového syntezátoru U-He Tyrell 6 má oba oscilátory nastavené na obdélníkovou vlnu a je monofonní. Na monofonních zvucích je skvělá jedna věc: Neslyšíte drobné přehmaty či chyby a mírně se překrývající rytmy jsou „uhlazeny“ a spadají do dalšího tónu tak, že v každou danou chvíli slyšíme jen jediný tón. Díky tomu naše příklady zní čistě a suverénně. Zvuk má také díky tomu texturu podobnou zkreslené sólové kytaře.

Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 14 - Stealing the Solo Ex 1, autor: Brian Charette
Rockové klávesy XIV - workshop
Rockové klávesy XIV - workshop
Příklad 2
Příklad 2

Příklad 2 využívá další cool trik s použitím monofonního klávesového zvuku. V tomto příkladu bude levá ruka hrát všechny černé a pravá ruka všechny bílé klávesy. Protože jsou tóny tak blízko u sebe, dosáhneme tak „kličkující“ chromatické linky. Podobné linky lze hrát i jen několika prsty. Posluchač bude mít pocit, že děláte něco poměrně složitého, zatímco ve skutečnosti vlastně necháváte zvuk odvést všechnu práci za vás. Hrajte sekané rytmické linky a používejte takové prstoklady, které jsou pro vás pohodlné. Chcete-li, můžete celou linku hrát jediným prstem na každé ruce. Zvukový preset, který je zde použitý, je pilová vlna s poměrně vysoko nastaveným parametrem resonance, což dodává zvuku třpytivost a efekt podobný kvákadlu. Experimentujte s vlastními linkami; levá ruka na černých klávesách a pravá na bílých. Různě tóny kombinujte a uslyšíte, jak velmi přirozeně vznikají neobvyklé motivy a polyrytmie.

Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 14 - Stealing the Solo Ex 2, autor: Brian Charette
Rockové klávesy XIV - workshop
Rockové klávesy XIV - workshop
Příklad 3
Příklad 3

Příklad 3 vychází ze dvou předchozích s tím, že přidává jeden důležitý prvek - použití modulačního kolečka. Při hře linky pomalu pohybujte modulačním kolečkem od nuly až po maximální hodnotu. Pohybem modulačního kolečka přidáváme ke zvuku další intervaly tak, že mapujeme hodnotu modulace na LFO 1, který pak ovlivňuje oba oscilátory. Zvuk se pomalu morfuje z unisona na septimu. Barva zvuku se také mění. Všechny tyto efekty dodávají zvuku na expresivitě a díky nim zní klávesy méně jako klavír nebo Rhodes a více jako kytara. V posledních dvou taktech cvičení přijde na řadu další trik: Držte tón F palcem, zatímco budete hrát horní tóny ostatními prsty pravé ruky. Jakmile uvolníte kteroukoli z vyšších not, tón klesne zpět na držené F. Přidali jsme trochu portamenta, takže tóny klouzavě přecházejí od jednoho k druhému.

Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 14 - Stealing the Solo Ex 3, autor: Brian Charette
Rockové klávesy XIV - workshop
Rockové klávesy XIV - workshop
Příklad 4
Příklad 4

V příkladu 4 vidíte zajímavé překrývající se kvintakordy a septakordy vycházející z tóniky. Kombinací těchto arpeggií automaticky získáte zajímavě znějící linky. Použijte obě ruce, tak jako v příkladu 2. Přiřaďte jeden akord ke každé ruce a pak jen překrývejte obě arpeggia pomocí několika prstů na každé ruce. To dává iluzi, že hrajeme jednou velkou rukou. :-) Začneme každé dva takty základním tónem akordu a pak náhodně kombinujeme dvě arpeggia. Použili jsme zde zkreslenou obdélníkovou vlnu se středním nastavením frekvence cutoff a vysokou rezonancí. Všimněte si vztahů mezi akordy a transponujte toto cvičení do všech dvanácti tónin. Například v taktu 1 utvořte septakord kombinací kvintakordu, který vychází z tóniky, a z druhého na základě zmenšené septimy dané stupnice. C7 = C + B♭, F7 = F + E♭ atd.

Zvukový soubor
Caption
Rock Organ 14 - Stealing the Solo Ex 4, autor: Brian Charette
Psáno pro časopis Muzikus