Rytmy Indie I - základní pojmy indického rytmického systému

Rytmy Indie I - základní pojmy indického rytmického systému
Rytmy Indie I - základní pojmy indického rytmického systému

Milí kolegové muzikanti, dostalo se mi příležitosti připravit pro vás seriál o indickém rytmu, který je v české kotlině neprávem stále na okraji zájmu, snad proto, že vyloudit nějaký základní rytmus na tabla vyžaduje trochu více úsilí a trpělivosti než třeba na djembe. Když jsem však viděl nabitý sál Obecního domu při koncertě Johna McLaughlina s legendární skupinou Shakti, jejíž indická rytmická sekce doslova paralyzovala publikum, říkal jsem si, že by tato událost mohla vzbudit trochu více zájmu o indickou klasickou hudbu, která je základním zdrojem inspirace této superskupiny.

Troufám si říci, že indický rytmický systém je nejpropracovanějším a nejkomplexnějším rytmickým systémem na Zemi (alespoň co se týče lineárního rytmu, v polyrytmice samozřejmě vede Afrika a latinská Amerika). Jsou zde prakticky všechny možnosti různě dlouhých (lichých, sudých) "taktů", k dokonalosti dotažená technika off-beatů (různě dlouhé rytmické fráze hrané "přes doby"), všechny možnosti rozdělení dob (kvintoly, septoly, nonoly), virtuozní technika hry na bicí nástroje a v neposlední řadě i jejich zajímavý a neuvěřitelně harmonický zvuk.

V tomto seriálu bych vás tedy rád seznámil se základní teorií a praxí indického rytmického sytému. Ten se v praxi samozřejmě většinou vyučuje na nějaký indický bicí nástroj, nejčastěji tabla, jeho principy je však možno adaptovat na jakýkoli (nejen bicí) hudební nástroj či zpěv. Pomocí speciálních slabik a názorného systému počítání se totiž indické rytmy může učit úplně každý a kdekoli v terénu.

Na úvod je třeba říci, že indická hudba, a potažmo i indický rytmus, podléhá základnímu rozdělení na styl severoindický (hindustánský) a jihoindický (karnatický). Ačkoli obě větve vycházejí ze společných principů, rozdíly jsou značné a je třeba je studovat odděleně. Jelikož se severoindickou klasickou hudbou a hrou na tabla zabývám delší dobu, začnu systémem severoindickým.

Základním pojmem indického rytmu, ať už hindustánského nebo karnatického, je tála. Tála je rytmický cyklus o určitém počtu dob, něco jako v evropské hudbě takt, počet dob však může dosahovat daleko větších hodnot (nejběžnější je 16, 12, 10 nebo 7 dob, existuje však i tála o 108 dobách!). Tála se dále dělí na menší úseky (vibhag), ty mají nejčastěji 2-4 doby (matra), první doba z každého vibhag má vždy jeden ze tří stupňů přízvučnosti: sam - hlavní přízvuk (většinou první doba tály), tálí - vedlejší přízvuk, khálí - nepřízvučný, doslova "prázdný".

Výuka severoindického rytmu vždy začíná tintálem, a to proto, že je dokonale symetrický, jeho 16 dob se dělí na 4 stejně dlouhé čtyřdobé úseky. Tintál je nejpoužívanějším cyklem severoindické klasické hudby, jeho název doslova znamená 3 tlesknutí (tin = 3, tál = tlesk), má totiž 3 přízvuky (sam a dvě tálí) a jeden nepřízvuk.

Indové také vyvinuli velmi praktický způsob názorného počítání tály, které slouží jak hudebníkům či tanečníkům k nácviku nových forem a kompozic, tak i publiku, aby se v tále neztratili a vychutnali si všechny hudební kreace, které se nad tálou odehrávají. Jedna z možností počítání vypadá takto:

 

*

1. dobu (sam) tleskneme celou pravou dlaní do levé (která je vodorovně, dlaní vzhůru, prsty natažené),

*

druhou, třetí a čtvrtou dobu odpočítáme ukázáním ukazováku pravé ruky do třech kloubních jamek ukazováku levé ruky

*

5. dobu (tálí) tleskneme jen prsty pravé ruky do dlaně levé ruky

*

6. až 8. dobu odpočítáme ukázáním ukazováku pravé ruky do třech kloubních jamek tentokrát prostředníčku levé ruky

*

9. dobu (khálí) mávneme pravou rukou, otočenou dlaní vzhůru, jen tak do vzduchu

*

10. až 12. dobu odpočítáme ukázáním ukazováku pravé ruky do třech kloubních jamek prsteníčku levé ruky

*

13. dobu (tálí) opět tleskneme jen prsty pravé ruky do dlaně levé ruky

*

14. až 16. dobu odpočítáme ukázáním ukazováku pravé ruky do třech kloubních jamek malíku levé ruky

 

Tento systém se dá aplikovat na tálu o jakémkoli počtu dob, v rychlejších tempech se vynechává počítání kloubních jamek a vyznačují se pouze hlavní akcentované a prázdné (khálí) doby.

Příště se blíže podíváme na nejpopulárnější indický bicí nástroj - bubny tabla.

Psáno pro časopis Muzikus