Seri(ál)ová MIDI komunikace XXI - Kontroléry a efekty v XG

Seri(ál)ová MIDI komunikace XXI - Kontroléry a efekty v XG
Seri(ál)ová MIDI komunikace XXI - Kontroléry a efekty v XG

V režimu XG je již k dispozici dlouhá řada MIDI kontrolérů, kterými lze obohatit hudební produkci, a to v reálném čase a nebo pro vlastní úpravu zvuku. Samozřejmostí je plná zpětná kompatibilita se všemi používanými MIDI kontroléry ve standardech GM a GS (TG300B). Takže se lze spolehnout na úpravu zvuku pomocí MIDI kontrolérů 70 až 79 (viz 16. díl - Standard GS), ale i nastavování hloubky efektů 1 až 5 pomocí kotnrolérů 91 až 95.

 

Zásadním vylepšením oproti GS standardu je v oblasti MIDI kontrolérů a efektových jednotek třetí efektová jednotka s názvem Variation. Pro nastavení hloubky těchto efektů je používán kontrolér číslo 94, tedy „Hloubka efektu 4 - hloubka rozladění“. Třetí efektová jednotka umí pracovat s efekty typu Hall i Chorus, takže je možné vytvářet kombinace dvojitých dozvuků a nebo dvou typů Chorusu (například Chorus a Flanger) v jedné MIDI skladbě. Dále jsou ale k dispozici efekty, které v efektových jednotkách Reverb a Chorus chybí. Jsou jimi například různé zpožďovače (Delay LCR, Delay LR, Echo, Cross Delay), gateované dozvuky, ale třeba i Autopan pro automatickou pohyb ve stereu, simulátor zesilovače, třípásmový ekvalizér, kompresor a kombinované efekty, jako jsou Auto Wah + Overdrive, Touch Wah + Distortion, Comp + Distortion a další.

 

Některé efekty nabízejí až 15 parametrů, které lze uživatelsky nastavovat. Díky tomu lze efekt přizpůsobit konkrétním potřebám dané skladby a stopy. Všechny parametry jsou nastavovány pomocí System Exclusive povelů. Ty se v XG standardu také velice rozrostly a více o nich si povíme v dalším dílu. Nicméně není třeba se nastavování parametrů bát. K dispozici jsou výchozí hodnoty pro každý typ efektu. Pro snazší nastavení jiných hodnot existují softwarvoé aplikace, v nichž se nastavení provádí v grafickém rozhraní. Jednou z takových aplikací je přímo „yamahácký“ XGEdit. Ten nabízí různé úrovně XG - a to pomocí volby XG nástroje. K dispozici jsou staší a méně vybavené XG nástroje, jako jsou například MU80, DB50XG aj., ale třeba i 32kanálová MU128.

Seri(ál)ová MIDI komunikace XXI - Kontroléry a efekty v XG
Seri(ál)ová MIDI komunikace XXI - Kontroléry a efekty v XG

V grafickém prostředí pak lze nastavit všechny parametry všech třech efektových jednotek, včetně volby zvuků pro jednotlivé MIDI kanály, nastavení obálek pro zesilovač i ladění (ADSR), nastavení hloubek jednotlivých efektů pro jednotlivé MIDI kanály i podrobného nastavení modulace (nemusí se vždy jednat jen o vibráto - pomocí modulačního kolečka lze řízeně měnit třeba i výšku tónu, zesilovač, filtr, nízkofrekvenční oscilátory řídící další parametry atd.). Veškeré toto nastavení se pak uloží jako soubor syx (tedy přímo System Exclusive data, která jsou následně importována do nástroje nebo sekvenceru), a nebo jsou data vyexportována jako MIDI soubor (s možností volby SMF0 nebo SMF1). Takto lze nastavená data snadno přenést do libovolného XG nástroje.

 

XG Edit pochopitelně není jediným grafickým editorem pro úpravu dat XG standardu. Nástupcem XG Editoru byl XG Gold, který uměl pracovat i se standardem QS, takže nabízel i možnost vrstvení až 4 MIDI kanálů nad sebou, jež byly následně řízeny jedním MIDI kanálem. Další aplikací je například XG-Wizard, editory firmy Sound Tower, univerzální editory MIDI Quest, dnes již nevyvíjený Emagic Sound Diver (je součástí Apple Logic). Grafické editory nabízejí ale už i samotné sekvencery, jako již zmíněný Apple Logic, ale i Cubase, Sonar a další.

 

Všechny efektové jednotky navíc nabízejí průchod signálu, aniž by byl procesován. Navíc lze interně propojovat i efektové jednotky mezi sebou: Chorus > Reverb; Variation > Reverb; Variation > Chorus.

 

Počty efektů v jednotlivých efektových jednotkách nejsou v XG přesně stanoveny a nejsou stanoveny ani typy efektů, které mají být jednotkou procesovány. Obvykle ale bývá k dispozici 43 efektů, z nichž minimálně 12 by mělo být Reverbů, 14 Chorusů a ostatní Variation.

 

V příští díle se podíváme blíž na práci se System Exclusive daty, které se v XG hodně používají a pomocí nichž lze XG programovat i bez grafických editorů. Pomůže k tomu nezbytná MIDI implementace, která by měla být součástí dodávaných manuálů nástroje. O základní orientaci v této tabulce již byla řeč v úvodu seriálu.

 

NEZAPOMEŇTE:

Práce s XG nemusí být nutně jen programování parametrů pomocí System Exclusive dat. Pomoci mohou různé editory s přehledným grafickým prostředím.

Psáno pro časopis Muzikus