Seri(ál)ová MIDI komunikace XXVI - Registrované a neregistrované parametry

Registrované a neregistrované parametry (RPN a NRPN) jsou speciální kontinuální MIDI kontroléry, které se zásadně vždy vysílají v páru (RPN MSB i LSB, kontroléry číslo 100 a 101 nebo NRPN MSB a LSB, kontroléry číslo 98 a 99). Pomocí těchto ovladačů lze řídit řadu zajímavých parametrů, ale práce s nimi není tak obtížná jako práce se SysEx daty.

 

Registrované parametry jsou takové, které jsou pro všechny nástroje všech výrobců společné. Pokud tedy v MIDI implementaci nějakého nástroje najdeme, že pracuje (přijímá nebo vysílá, případně oboje) s registrovanými parametry, bude vždy možné řídit dané parametry zvuku. Jedná se například o rozsah ohýbání tónu. Minimum bývá obvykle takové, že se ani po maximálním otočení kolečka (joysticku) tón nezvýší/nesníží vůbec. Maximální hodnota bývá různá, obvykle jsou maximum 2 oktávy nahoru i dolů. Pomocí registrovaných parametrů lze hrubě nebo jemně ladit jednotlivé tóny (někdy pouze každý jeden tón z oktávy a v následující oktávě je ladění stejné, jindy lze naladit každý jeden tón libovolně a tvořit tak třeba čtvrttónové řady). Posledním registrovaným parametrem je vyresetování hodnoty v registrovaných a neregistrovaných parametrech.

 

K samotnému vyslání hodnoty dat se používá ještě třetí (případě i čtvrtý) MIDI kontrolér - Data Entry (vložení dat) MSB, kontrolér číslo 6 a Data Entry LSB, kontrolér číslo 38.

 

Konkrétní vyslání povelu pro nastavení rozsahu ohýbání tónu vypadá následovně (viz tabulky MIDI Data Format v manuálu nástroje Yamaha MU80 na straně 10): nejdříve je vyslán MIDI kontrolér 99 (NRPN MSB), jeho hodnota je 00. Následuje kontrolér 98 (NRPN LSB), jeho hodnota je opět 00. Nyní je nastaveno, že všechna následující data kontroléru 6 (Data Entry) budou měnit rozsah ohýbání tónu. Pokud tedy bude následovat kontrolér 6 s hodnotou 00, nastaví se nulový rozsah pro ohýbání tónu. Naopak po vyslání kontroléru 6 s hodnotou 127 je nastaven maximální rozsah ohýbání tónu, tedy v případě Yamaha MU80 jsou to dvě oktávy. V případě nastavení rozsahu ohýbání tónu, je zpráva o Data Entry LSB ignorována.

 

Analogicky se postupuje i s dalšími daty, které lze pomocí RPN a NRPN ovládat. Kontroléry lze využít i pro změny parametrů v reálném čase. Yamaha MU80 umožňuje pomocí NRPN například řízení frekvence cutoff filtru v reálném čase. Jak se v příslušném manuálu na straně 10 dozvíme, je potřeba vyslat dvojici kontrolérů NRPN MSB (kontrolér 99) s hodnotou 01 a NRPN LSB (kontrolér 98) s hodnotou 32 (v manuálu je uvedena hodnota v šestnáctkové soustavě: 20 šestnáctkově = 32 desítkově). Následuje už jen samotné ladění filtru cutoff pomocí kontroléru 6 (opět stačí pouze MSB hodnota). Střední hodnota je 64, což je patrné ze sloupce Data Range manuálu. Manuál bohužel není v tomto směru dokonalý, takže není jasné, jaké frekvence přesně se dají nastavovat, tedy jaká frekvence je ona „střední hodnota“ a jaká frekvence je minimální hodnota.

 

Během vysílání RPN a NRPN MIDI kontrolérů je vždy potřeba se mít na pozoru. Pomocí MIDI kontrolérů Data Entry (6 a 32) se vždy nastavují hodnoty naposledy zvoleného parametru, ať už se jedná o RPN nebo NRPN parametr. Pokud tedy chceme pomocí těchto ovladačů v reálném čase měnit filtr cutoff frekvence (viz výše) a současně filtr rezonance (NRPN MSB hodnota 01 a NRPN LSB hodnota 33), je potřeba vždy nejdříve nastavit příslušné NRPN a pak jeho hodnotu pomocí Data Entry. Celá sekvence může vypadat například následovně:

 

NRPN filter cutoff MSB

NRPN filter cutoff LSB

Data Entry MSB

NRPN filtr rezonance MSB

NRPN filtr rezonance LSB

Data Entry MSB

NRPN filter cutoff MSB

NRPN filter cutoff LSB

Data Entry MSB

NRPN filtr rezonance MSB

NRPN filtr rezonance LSB

Data Entry MSB

atd., atd.

 

Stejně to funguje i v případě jednoho parametru RPN a druhého NRPN nebo obou RPN.

 

Pro takové legrácky se spotřebovává poměrně velký datový tok. Namísto jednoho kontroléru se vysílají tři nebo čtyři (pokud je potřeba i Data Entry LSB). Nicméně pokud není řízeno více parametrů RPN nebo NRPN v reálném čase, stačí pouze nastavit hodnotu RPN/NRPN jednou a pak už jen měnit hodnotu. Výsledek je tedy stejný jako s libovolným jiným kontrolérem. RPN a NRPN ale zato poměrně zásadně rozšiřují možnosti editace zvuku mnoha nástrojů.

 

NEZAPOMEŇTE:

Kontroléry Data Entry nastavují vždy posledního zvoleného parametru RPN nebo NRPN.

Psáno pro časopis Muzikus