Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Péče o nástroj - shrnutí 3

Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Péče o nástroj - shrnutí 3
Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Péče o nástroj - shrnutí 3

Dnes ukončíme shrnutí důležitých zásad v globální péči o nástroj. Většinu minulých dílů lze nalézt na http://www.muzikus.cz/tagy/serizeno-naladeno-a-nastaveno/. Příště už tedy start nového tématu.

 

Výškové seřízení snímačů

Dva základní přístupy: 1. Co nejvyšší hlasitost: Snímače co nejblíže ke strunám, tzn. silný, konkrétní signál s perkusivním atakem, 2. Snímače umístěné dále od strun: Tady jde především o jistou přirozenost, pocitově větší dynamiku (souvisí to i s možnou menší používanou mírou zkreslení), přenesení vlastností a barevných nuancí nástroje do celkového zvuku.

Varianty zapojení: Velké množství schémat (např. na http://www.dimarzio.com/support/wiring-diagrams nebo u tuzemského výrobce snímačů na http://www.rmpickups.cz/schemata-zapojeni/), včetně rozpojování cívek humbuckerů, potenciometry push/pull nebo push/push nebo rozpojování cívek humbuckerů přímo v mezipolohách pětipolohového přepínače.

Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Péče o nástroj - shrnutí 3
Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Péče o nástroj - shrnutí 3

Mechaniky, tremola, navíjecí strojky

Mějme na paměti, že všechny (nepohyblivé) šrouby mechanik by měly být pevně, ale s rozumem utaženy, vyjma dvou stavěcích, ve kterých se zaklesnuté tremolo cíleně naklání. Je několik míst, kde se rozladění nejčastěji odehrává: 1) Zámek a jeho upevnění (test - brnkání na „zbytky“ strun a snížení páky nadoraz), 2) Oktávové kameny přitažené menšími inbusovými šrouby, 3) Přítlačná tělíska strun atd. Pozor na přílišné utahování a nutnost občasného čištění a promazání pohyblivých částí.

Zopakujme si jednotlivé módy nastavení tremola:

Non floating tremolo (Dive Only Mode) - páka a tím i ladění jde pouze snižovat;

Floating tremolo (Full Floating Mode) - páka s tremolem (a tím ladění) „jde“ nahoru i dolů;

Varianty „něco mezi mezi, alias ty ostatní“ - varianta floating rozšířená o technické pomůcky nějakým způsobem fixující blok tremola v místě uchycení pružin, aby při cílené změně tahu strun (hraním, laděním či prasknutím) nedošlo k jeho vychýlení a tím k celkovému rozladění, např. Tremolo Stopper, Tremsetter nebo Tremol-No;

Hardtail Mode - tedy pákou nejde pohybovat vůbec, což nám navozuje situaci jako s pevnou kobylkou (jen se zamčenými strunami a dolaďovači vzadu na tremolu).

U ladicích strojků dbejme vždy na správný návin struny - šroubovice směrem dolů, 2-3 závity.

Psáno pro časopis Muzikus