Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Vintage tremolo VI

Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Vintage tremolo VI
Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Vintage tremolo VI

Pokud navážeme na minulý díl, kdy jsme si řekli něco o jednotlivých modech nastavení vintage tremola (podobně jako u Floyd Rose), tzn. diving - pouze podlaďování, páka jen dolů, full floating - nadlaďování i podlaďování, páka dolů a lehce i nahoru,, jemné vibrato - pákou nahoru/dolů a mod hardtail, - napevno přitažené pružiny tremola à la pevná kobylka, zkusíme se zase posunout lehce dál.

Firma Fender, a nejen ona, už při výrobě „mladších“ a pozdějších verzí tremol víceméně počítá s variantou floating, tzn., že hráči „pustí“ rovnovážný bod systému lehce dolů - právě proto, aby s ním šlo pohybovat částečně i nahoru -, a přizpůsobuje této situaci uchycení páky, kdy závit pro její našroubování je v základně veden lehce šikmo, čímž se zvětší délka dráhy při pohybu systému dolů,tj. při podladění (páka později „narazí“ svým koncem na pickguard). Stejně tak „okýnko“ v plastové krytce vzadu na kytaře na prostrkování strun do otvorů v bloku tremola bývá svým umístěním taktéž přizpůsobeno mírně nakloněné poloze floating. U tohoto modu je pak ještě jedna „pseudomožnost,“ a sice odfrézovat část dřeva pod základnou tremola, které pak může být v rovnovážné poloze rovnoběžně s horní deskou kytary (rovně) a pohyb nahoru umožní právě odfrézovaný prostor pod základnou. K tomuto postupu nechci nějak extra pobízet, i když např. já sám to na jednou svém Stratu zrovna takto vyřešené mám. :-) „Doporučil“ bych jej pouze na dvoubodově uchyceném tremolu, případně na tremolu Deluxe Locking (zmíněném v minulých dílech), naopak bych se do této úpravy nepouštěl u šestivrutové varianty systému. Je třeba si ovšem uvědomit, že tím způsobíte nevratný zásah do nástroje, což pak, zejména u dražších modelů, může snížit jeho hodnotu při případném prodeji. A samozřejmě pokud se k podobné operaci skutečně rozhodnete, pak bych ji rozhodně svěřil zkušenému stolaři, truhláři apod., ať je provedena co nejvíce odborně.

Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Vintage tremolo VI
Seřízeno, naladěno a nastaveno? - Vintage tremolo VI

Samozřejmě že podobně jako Floyd Rose, můžeme systém vintage tremola doplnit v minulých dílech zmíněnými pomůckami pro upevnění nulového bodu ladění, jako Tremsetter, Tremol No, Tremolo Stopper apod. Rád bych se na tomto místě zmínil ještě o další relativní novince, a sice o zařízení nazvaném Tremmory německého výrobce Guitars Upgrade (http://www.guitarsupgrade.de). Jedná se o systém pružiny a vysouvacího tělíska s jedním (větším) utahovacím šroubem, který bez jediného dalšího zásahu do kytary prostě „nahákneme“ místo některé z pružin. Utahováním šroubu pak volíme mezi modem full floating (úplné povolení), jeho postupným přitahováním pak „vyrábíme“ pevný doraz v nulovém bodě ladění, přičemž pákou jde, po překonání určité síly, pohybovat v každé variantě utažení.

Příště pokračujeme.

Psáno pro časopis Muzikus