Sibelius snadněji - Idey

Sibelius snadněji - Idey
Sibelius snadněji - Idey

Sibelius obsahuje knihovnu hudebních nápadů, ze které můžete čerpat anebo ji použít jako vlastní hudební poznámky. Najdete tam různě dlouhé motivy rozepsaných stylotvorných prvků, které se často používají. Nemusíte tedy složitě vypisovat groovy pro bicí, specifické druhy doprovodu anebo vyhrávky sekcí či sólových nástrojů, které se používají jako klišé. Tuto možnost milerád využije každý aranžér. Vyhledávat můžete podle stylů, které jsou seřazeny podle barev (např. pop - světle modrá, jazz - růžová, latin - oranžová atd.). Dále lze vyhledávat podle nástrojů, tempa či metra. Ve vlastní skladbě můžete zvolit jakkoliv dlouhý hudební úsek pro jeden i víc nástrojů a uložit ho jako ideu. Stačí označit úsek hudby a použít zkratku Shift + I. A nemusí jít pouze o noty, můžete si zaznamenávat nápady textů, grafiku, symboly atd. Každému fragmentu lze přiřadit vlastní barvu a tag (klíčové slovo pro pozdější vyhledávání a vlastní přehlednou organizaci). Kompaktní mod má výhodu okamžitého přehrání zvoleného zápisu. Stačí pouze označit a přidržet mezerník. Pokud potřebujete ideu upravit, můžete ji duplikovat, provést editaci a exportovat a sdílet nebo ji uložit jako samostatnou novou partituru.

 

Zkratka, která panel idejí aktivuje, je Cmd + Alt + I. V Ribbonu lze idey zapnout na záložce View - Panels - Ideas. V nastavení (Cmd + ,) je taky samostatná záložka Ideas, kde lze modifikovat určité parametry. Například automatické přehrávání, transpozici do tóniny, ve které píšete, anebo do rozsahu zvoleného nástroje atd.

 

Knihovnu zabudovaných nápadů můžete samozřejmě v nastavení vypnout a nechat si tam pouze svoje zápisky. Ty lze přiřadit buď konkrétní partituře (score) anebo knihovně (library). V případě knihovny budete mít ke svým poznámkám přístup ze všech otevřených souborů. Poslední ikonka spodní lišty přepne okno idejí do detailnějšího modu, ve kterém je detailnější náhled a přehlednější vyhledávání pomocí filtrů nebo jednotlivých parametrů. Zápisky se editují v okně nového souboru a je taky vhodné vizuálně je odlišit (podobně jako jsou odlišeny partitury od partů). To jednoduše uděláte v nastavení na stránce Textures.

 

Kromě jiného může tato bohatá knihovna sloužit jako instruktážní příručka, která vám přiblíží, jak psát jednoduché a účelné riffy pro jednotlivé nástroje. Zvlášť užitečné je to v případě perkusí a bicích nástrojů. K detailnímu zápisu pro tyto nástroje se aranžéři uchylují zřídka. Knihovnu ocení rovněž pedagogové, kteří mohou najít mnoho způsobů, jak ji použít v praxi, například pro hudební diktáty, sdílení poznámek se studenty, tvorbu jednoduchých „aebersoldů“ či jako pomůcku při výuce kompozice.

Psáno pro časopis Muzikus