Technické kukátko - Lidský sluch a audiogram

Co se dá vlastně zjistit na lidském sluchu? Nejčastěji měříme citlivost, tedy „co ještě slyšíme, a co už ne“. Ukázalo se, že na různé frekvence jsme rozdílně citliví. Jinými slovy, abychom slyšeli (vnímali) všechny tóny stejně, měli bychom některé zahrát silněji a jiné slaběji. A ten rozdíl je docela výrazný. Od 2 Hz do 700 Hz neslyšíme nic moc. V pásmu 700 Hz až 2 kHz slyšíme dobře. V pásmu 2 až 5 kHz jsme nejcitlivější, nejlépe slyšíme zvuky kolem 3 kHz až 4 kHz. No a nad 6 kHz už je sluch zase méně citlivý, až někde mezi 16 kHz až 20 kHz padá do nuly.

Technické kukátko - Lidský sluch a audiogram
Technické kukátko - Lidský sluch a audiogram

Citlivost se zaznamenává do grafu zvaného audiogram a běžně nám ho zajistí na ušním. Vlastní měření probíhá tak, že nás sestřička zavře do zvukotěsné kabiny (je dost podobná telefonní budce), nasadíme si sluchátka a v ruce držíme spínač. Ten mačkáme, jakmile uslyšíme tón. Sestra nastaví frekvenci a do sluchátek jde tón, jehož hlasitost se postupně zesiluje. Jakmile zareagujeme stiskem tlačítka, sestra zaznamená hodnotu v decibelech na papír do audiogramu. Přepne na další frekvenci a jede se dál. Standardně se měří citlivost cca pro devět frekvencí v rozsahu od 125 Hz do 8000 Hz.

Bylo prováděno velké množství měření audiogramů pro různé specifické skupiny dobrovolníků, takže máme poznatky, jak slyší děti, ženy, muži, a to vše s přihlédnutím k věkovým kategoriím. Schválně mrkněte na web, dá se objevit velká spousta zajímavých audiogramů a informací. Třeba to, že práh slyšení vyšších frekvencí se s věkem zhoršuje. Uvádí se, že pro 4 kHz se od věku čtyřiceti let s každým rokem zhoršujeme zhruba o decibel. Takže v sedmdesáti budeme na takto vysoké frekvence citliví o 40 dB hůře. To už je docela šlupka. Naopak v pásmu 200-1000 Hz se do věku sedmdesáti let citlivost zhorší jen asi o 15 dB. Velký vliv na náš sluch ve stáří má samozřejmě způsob jeho zatěžování. Třeba častý poslech hlasité muziky, našlapaná sluchátka, častý pobyt v hlučném prostředí apod. Není náhoda, že velké množství starších muzikantů má tinnitus (pískání a šum v uších), častokrát s náběhem na ohluchnutí.

Takže vypnout mp3 a vzhůru do hor!

Psáno pro časopis Muzikus